Kannanotot

Ajankohtaista

Pietikäinen: Verovähennysoikeus vanhushoivaan

25.4.2013 AjankohtaistaInhimillinen Eurooppa KannanototSirpa sanonutVauras Eurooppa Kannanotot

Vierailin tällä viikolla Finanssialan keskusliitossa, jossa puheenaiheena ikääntyminen ja siihen liittyvät rahoitusratkaisut. Tässä FK:n artikkeli tilaisuudesta.

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen kaipaa vanhuusajan toimeentulon parantamiseen uusia ideoita niin tuotteiden ja palvelujen kuin politiikankin puolella. Finanssialan Keskusliiton jäsentilaisuudessa vieraillut Pietikäinen puhuu ”uudesta sopimuksesta”, jossa julkisella ja yksityisellä sektorilla olisi nykyistä paremmat mahdollisuudet tukea toinen toisiaan.

Palvelusetelijärjestelmän rinnalle Pietikäinen toivoisi mallia, jossa hoiva- tai terveyspalveluita tarjoava yritys voisi suoraan saada yhteiskunnan tuen ja vastata itse palvelun laadusta. Pietikäisen mukaan tällaisista ’Titre-Service’ –palveluista on Euroopassa hyviä kokemuksia. Nykyisen palvelusetelijärjestelmän ongelmana hän pitää sitä, ettei se välttämättä takaa kohtuuhintaisten ja laadukkaiden palvelujen saatavuutta.

Pietikäinen kannattaa myös mahdollisuutta kertamaksuiseen eläkevakuutukseen vanhuuden toimeentulon turvaajana.

”Kun ajatellaan suuria ikäluokkia ja sitä, millainen murros meillä on julkisten hoiva- ja terveyspalveluiden saatavuudessa, pidän kertamaksuista eläkevakuutusta erittäin perusteltuna vaihtoehtona vanhuuden toimeentulon turvaamiseksi. Lähellä eläkeikää olevat ihmiset eivät enää millään kohtuudella pysty pitkäaikaisella säästämisellä hankkimaan itselleen lisää eläketurvaa.”

Pietikäisen mukaan vanhuusajan palveluista ja niiden rahoituksesta pitäisi rakentaa paletti, josta kullekin ikäihmiselle voitaisiin valita hänelle parhaiten sopivat vaihtoehdot. Pietikäinen myös peräänkuuluttaa verovähennysoikeuden laajentamista vanhushoivaan niin, että ihmisen itsensä lisäksi sitä voisivat saada myös omaiset, jotka ovat valmiita käyttämään rahaa läheisensä hoitoon.

”Näin taattaisiin ympärivuorokautinen hoito kotona vaikeissakin tilanteissa ja kustannustaso säilyisi inhimillisenä”, Pietikäinen sanoo.

Pietikäinen toivoisi myös, että ihmiset voisivat vaikkapa sijoituspalvelutuotteita hyödyntäen investoida sellaisiin hoivan ja terveydenhuollon palveluihin, joita itse joskus tulevat tarvitsemaan.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista