Kannanotot

Ajankohtaista

Pietikäinen vaatii mietinnössään lisää naisia EU:n huippuvirkoihin

25.1.2012 AjankohtaistaInhimillinen Eurooppa KannanototSirpa sanonut

Tasa-arvo poliittisessa päätöksenteossa jäi kauas ihanteista, kun Euroopan parlamentti äänesti tässä kuussa keskuudestaan johtohenkilöt vaalikauden toiselle puoliskolle. Puhemiehistön 15 jäsenestä vain kolme on naisia. Myös parlamentin ylimmät virkamiehet ovat pääosin miehiä.

”Parlamentin ja muiden EU-instituutioiden on hoidettava ensin oma tonttinsa, jotta tasa-arvopuhe on uskottavaa”, muistuttaa naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan jäsen Sirpa Pietikäinen. ”Naisten ja miesten yhtäläinen edustus on paitsi tasa-arvo, myös laatukysymys. Mitä suuremmasta joukosta ihmisiä päättäjät valitaan, sen monipuolisempia ja parempia ovat lopputulokset.”

Tänään valiokunnassa hyväksytty Pietikäisen mietintö ”Naisista päättäjinä – laatua ja tasa-arvoa” esittää useita konkreettisia toimenpide-ehdotuksia naisten määrän lisäämiseksi poliittisessa päätöksenteossa.

Pietikäinen vaatii tasa-arvoista edustusta jokaiselle parlamentin johtopaikalle, nais- ja miesehdokasta jokaisen jäsenvaltion komissaarikandidaatiksi sekä yhtä paljon molempien sukupuolten ehdokkaita muihin EU:n huippuvirkoihin. ”Suomen tulee näyttää tässä mallia esittämällä komission ja ulkosuhdehallinnon johtopaikoille yhtä paljon naisia ja miehiä”, esittää Pietikäinen.

Jäsenmaatasolla Pietikäinen korostaa puolueiden ja ehdokasasettelun merkitystä. ”Lisäksi pitää huomioida usein sukupuoliriippuvaiset ilmiöt, kuten vaalirahan saatavuus, uralla eteneminen ja johtopaikkojen jakautuminen aloittain. Naisten ja miesten tehtäväkentät ovat selkeästi eriytyneet – naiset vastaavat usein hoivasta ja miehet resursseista.”

”On tärkeä huomata, että naisten edustus poliittisessa päätöksenteossa ei ole viime vuosina lisääntynyt, vaan junnaa paikallaan tai jopa taantuu”, korostaa Pietikäinen. ”Tarvitaan niin sitovia kuin vapaaehtoisiakin toimenpiteitä tasa-arvoisen edustuksen varmistamiseksi.”

Mietintö lyhyesti: Tausta – naiset päättäjinä

Lisätietoja

Sirpa Pietikäinen MEP, +358 50 466 6222

Aino Valtanen, erityisavustaja +32 498 599 712

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista