Kannanotot

Ajankohtaista

Pietikäinen: Komission keskitettävä huomionsa vääristäviin valtiontukiin

2.7.2013 AjankohtaistaInhimillinen Eurooppa KannanototSirpa sanonut

Kilpailua vääristäviin valtiontukiin on kiinnitettävä vakavaa huomiota. Kokoomuksen europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen on tyytyväinen komission esitykseen, jossa uudistetaan menettelytapoja siten, että komissio voi keskittää valtiontukien valvonnan voimavarat eurooppalaisittain merkittävimpiin tapauksiin.

Sirpa Pietikäisen laatima mietintö asiasta hyväksyttiin tänään parlamentin täysistunnossa. Kyseessä on parlamentin kannanotto valtionavun niin kutsuttuihin menettelytapasäännöksiin: miten ja kuka voi valittaa komissiolle siinä tapauksessa, että epäilee valtiontukia myönnetyn väärin perustein. Uudistuksen tarkoituksena on keskittää valvontaa tapauksiin, joissa apu vääristää markkinoita huomattavasti.

”Valtionavun tarkoitus ole suosia oman maan teollisuutta muiden kustannuksella. Kilpailua vääristäviin tukiin on puututtava”, painottaa Pietikäinen

”Uusia sääntöjä tarvitaan korjaamaan nykyistä tilannetta, jossa komission voimavarat ovat usein sidottuina ”lillukanvarsiin”, pois todellisista kilpailuun liittyvistä kysymyksistä. Komissiolle on jätetty runsaasti kanteluita, joista monenkaan taustalla eivät ole todelliset kilpailuun liittyvät seikat tai joista ei esitetä riittävästi todisteita.”

Tämän korjaamiseksi uudistuksessa ehdotetaankin nyt, että kantelijoiden on tulevaisuudessa esitettävä tietty määrä pakollisia tietoja ja osoitettava samalla, että he ovat asianomaisia osapuolia väitettyä valtiontuen väärinkäyttöä koskevassa tapauksessa.

Pietikäinen nosti mietinnössään esille myös kansallisesti merkittävän kysymyksen kolmannen sektorin suhteesta valtionapuun:

”Suomessa on tullut esille useita tapauksia, joissa virkamiehet ovat tulkinneet valtionapusäädöksiä virheellisen tiukasti niin, että tuki on vedetty pois sellaiselta kolmannen sektorin yleishyödylliseltä toiminnalta, jolle ei todellisuudessa ole markkinavetoista palveluntarjoajaa. Näin asiakkaat ovat lopulta jääneet kokonaan vaille palvelua.”

”Vaadin mietinnössäni, että jäsenmaiden on kansallisesti määriteltävä markkinatesti siitä milloin jollekin palvelulle tai toiminnalle on olemassa markkinat. Toimintaan, joka ei ole ”taloudellista toimintaa” ei tule soveltaa valtionapusäädöksiä. Komissio on myös luvannut käsitellä markkinatestiä tulevissa valtionavun määritelmää koskevissa suosituksissaan.

”Suomen tulkintoja on muutettava ennen kuin on liian myöhäistä. Vaarallisinta tilanteessa on se, että tiukoilla nykytulkinnoilla kolmannen sektorin palvelut näivettyvät koko ajan. Järjestöillä ei ole varaa pitää yllä palveluita ilman julkista rahoitusta. Niin ikään niillä ei ole resursseja osallistua julkisten hankintojen kilpailutusprosesseihin.”

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista