Kannanotot

Ajankohtaista

Pietikäinen: Kaupunkisuunnitteluun lisää viheralueita

12.2.2013 AjankohtaistaEkologinen Eurooppa KannanototSirpa sanonut

Monien tutkimusten mukaan elinympäristön viihtyisyydellä on merkitystä elämänlaatuun. Tänään Tampereen Viherpäivillä puhuva europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen peräänkuuluttaa lisää viheralueita kaupunkisuunnitteluun. ”Viihtyvyyttä ja luonnosta saatavia elämyksiä on vaikea mitata rahassa, mutta niillä on suuri merkitys ihmisten hyvinvointiin. Esimerkiksi jo viiden minuutin metsäkävelyn on tutkittu parantavan mielenterveyttä.”

Pietikäinen liittää viheralueiden tarpeen ekosysteemipalvelujen kysynnän kasvuun. ”Luonto tarjoaa meille sadevesien imeytystä, pienhiukkasten sitomista ilmasta, puhdasta vettä, melun ja kuumuuden torjuntaa, suojaa tuulilta, luonnon monimuotoisuuden keitaita kasveille ja eläimille, hiilidioksidin sitomista ja virkistäytymisen paikkoja”, listaa Pietikäinen.

Viherympäristön kehittäminen on tärkeää myös biodiversiteetin ylläpitämisen kannalta.

”Luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen ei tule rajoittua vain suojelualueille, vaan se tulee huomioida kaupunkien keskustoissa ja taajamissa”, huomauttaa Pietikäinen, ”puistoalueiden, eliöstön kulkukäytävien tarvittava tiheys yhdessä hulevesille varmistettujen kulkureittien kanssa varmistavat sen, että myös kaupunkien luontainen eliöstö pysyy yllä”.

Myös Euroopan unioni on mukana kaavoituksen viherryttämistalkoissa. Vuonna 2010 käynnistetty viherinfrastruktuurin strategia tähtää luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen, maiseman yhtenäistämiseen ja ekosysteemipalvelujen säilyttämiseen. ”Maankäyttö ja biodiversiteetin säilyttäminen ovat asioita, joista on järkevää päättää yhdessä”, summaa Pietikäinen.

Valokuva:Htm

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista