Kannanotot

Ajankohtaista

EU, Biden ja britit ilmastopolitiikan kärjessä

27.4.2021 AjankohtaistaEkologinen Eurooppa KannanototTiedoteYleinen

Tiivistyvä yhteistyö EU:n, Yhdysvaltojen ja toivottavasti myös Ison-Britannian kanssa antaa toivoa Pariisin ilmastosopimukselle ja sille, että voisimme säilyttää elinkelpoisen maapallon. Yhdysvallat, Iso-Britannia ja EU ovat kaikki asettaneet omalta osaltaan uudet ilmastotavoitteet.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden järjesti viime viikolla ilmastohuippukokouksen, jossa hän ilmoitti Yhdysvaltojen sitoutuvan vähentämään päästöjään 50-52 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta. Tavoite vastaa 41-43 prosentin vähennystä vuoden 1990 tasosta. On tärkeää, että Yhdysvallat on liittynyt takaisin Pariisin sopimukseen, mutta arvioiden mukaan nyt asetettu vuoden 2030 tavoite on liian matala, jotta sillä voisi saavuttaa Pariisin sopimuksen 1,5 asteen tavoitteen.

COP26-isäntämaalle Iso-Britannialle on syytä antaa tunnustusta ja kiitosta, sillä se on asettanut uuden kunnioitettavan 78 prosentin päästövähennystavoitteen vuodelle 2035. Tavoite perustuu kansallisen ilmastonmuutospaneelin tieteelliseen arvioon. Tarvitsemme tieteeseen perustuvaa ilmastopolitiikkaa ja tiivistä kansainvälistä yhteistyötä tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Myös EU:ssa on päästy kolmikantaneuvotteluissa sopuun ilmastolaista ja vuoden 2030 tavoitteista. Parlamentin odotetaan hyväksyvän esityksen toukokuussa. EU:n uudeksi 2030 tavoitteeksi tulee vähentää päästöjä vähintään 55 prosenttia verrattuna vuoteen 1990. Komissio tulee asettamaan hiilibudjetin sekä perustamaan eurooppalaisen ilmastonmuutosta käsittelevän neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on arvioida ja seurata tavoitteiden saavuttamista.

On hyvä, että sopu saavutettiin. Sisältö oli odotettu – se on linjassa Yhdysvalloista odotettavissa olevan päästövähennyssitoumuksen kanssa. Tosiasiassa vähennystavoite on kuitenkin kunnianhimoton. Tällaisella mallilla ja tieteellisen tiedon perusteella meidän olisi pitänyt tavoitella vähintään 70 prosentin vähennystä vuoteen 2030 mennessä.

YK:n marraskuussa järjestettävä ilmastokokous COP26 tarjoaa hyvän tilaisuuden Brexitin kolhimien EU-UK-suhteiden uudistamiseen. EU:n on yhteistyössä Bidenin ja brittien kanssa ajettava korkeampaa kunnianhimon tasoa ja tieteeseen perustuvaa ilmastopolitiikkaa Glasgow’ssa. 

(On huomattava, että eri maiden vähennystavoitteiden keskinäinen vertailu ei ole yksinkertaista eri vertailu- ja tavoitevuosien vuoksi.)

Lisätietoa parlamentin sivuilla.

Tiedotustilaisuus ilmastolaista (21.4.2021).

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista