Kannanotot

Kylässä

Pienyrittäjyys rakentaa vakautta

16.3.2009 Kylässä

Pienten ja keskisuurten yritysten lisääntyminen vakauttaa yhteiskuntaa. Alueet, joilla on paljon pieniä yrityksiä, ovat taloudellisissa taantumissa yksittäisten suurten yksiköiden varassa eläviä paremmin suojattuja. Yksittäisen suuren yksikön vaikeudet tai lakkauttaminen tuottaa alueelle suuria ongelmia massatyöttömyyden ja yhteisöverojen menettämisen kautta. Myös alihankintaverkosto kärsii, mikä lisää alueellisia vaikutuksia entisestään.

Pk-yritykset myös monipuolistavat yrityskenttää ja lisäävät innovatiivisuutta. Yrittäjä on motivoitunut työssään ja motivoi myös muita ympärillään. Lisäksi pk-yrityksissä etsitään ratkaisuja ongelmiin vähemmän rutiinien kautta, kuin strukturoituneemmissa organisaatioissa. Innovatiivisia ratkaisuja syntyy helpommin.

Naisyrittäjistä huomattava osa sijoittuu nimenomaan pk-yrityksiin. Näiden merkitys naisten ja miesten väliselle tasa-arvolle on huomattava. Yrittäjyys on monilla alueilla naisille väylä päästä osallistumaan työelämään kodin ulkopuolella. Niiden kautta myös naisten tulotaso nousee ja naisyrittäjyyden aseman parantuessa yhteiskunnissa myös naisten mahdollisuudet päästä johtotehtäviin paranevat myös suuremmissa organisaatioissa.

Parhaillaan käynnissä olevassa laskusuhdanteessa toistaiseksi näyttää siltä, että pk-yritykset eivät ainakaan Suomessa ole joutuneet pahimpaan kurimukseen. Voi olla, että laskun pidentyessä lasku koettelee myös niitä, mutta jos käänne ylöspäin on nopea, ovat pk-yritykset toimineet puskureina tasoittamassa laskun vaikutuksia. Joka tapauksessa ne paikkakunnat, joissa on paljon pk-yrityksiä, tulevat tässäkin laskussa pärjäämään vähemmillä vaurioilla, kuin muutaman ison tukijalan varassa alueet. Siksi elinkeinopolitiikassa on syytä jatkaa Pk -yrittäjyyden tukemista tämän laskukauden jälkeenkin.

Kalle Euro

Turun kaupungin elinkeinojohtaja
Turun Seudun Kehittämiskeskuksen johtaja

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista