Kannanotot

Kylässä

Jouni Mykkänen: Kestävään kulttuuriin

6.4.2010 Kylässä

Elämän eri puolia käsittelevät ilmaisut muuttuvat mielenkiintoisella tavalla. Ympäristöasioiden yhteydessä on puhuttu jo pitkään kestävästä kehityksestä. Nyt sama adjektiivi on omaksuttu kulttuurin yhteyteen. Esilletuojana on tuiki virallinen opetusministeriön toimikunta. Se on saanut valmiiksi maaliskuussa 2010 ennakkoluulottoman ehdotuksen Suomen hallituksen selonteoksi kulttuurin tulevaisuudesta.

Mietinnössä lähdetään siitä, että kestävä kehitys ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen ovat tulevaisuuden kannalta sekä kansainvälisesti että kansallisesti välttämättömiä avaintekijöitä. Kulttuurinen pääoma nähdään osana sosiaalista pääomaa, jonka keskeisin voimavara on luovuus.

Selonteko sisältää 40 toimenpide-ehdotusta. Yhteiskunnan kulttuurisia valintoja tarkastellaan tienristeyksinä. Kunkin asiaryhmän ehdotuksia puolestaan edeltävät luvut ”linjaus” ja ”jännite”.

Kestävän kulttuurin näkymiä kartoitetaan vuoteen 2035 saakka eli siis neljännesvuosisata eteenpäin. Tekstissä vilahtelevat usein kansainvälisyys, globaalit muutostekijät ja maahanmuutto sekä kulttuurinen moninaisuus. Euroopan unioni liittyy suoraan tai välillisesti useaan kohtaan. Tekijänoikeuksien merkitys tuodaan aktiivisesti esille kulttuuria luovien tekijöiden ammatin ja elinkeinon harjoittamisen mahdollistajana.

Tarkkoja yksityiskohtaisia toimenpide-ehdotuksia ei juurikaan esitetä. Sen sijaan suuria linjoja kyllä vedetään. Peräti yhdeksän ministeriön yhteistyönä ehdotetaan valmisteltavaksi julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välinen Taiteen ja kulttuurin politiikkaohjelma. Näiden alojen osuus  työvoimasta on neljä prosenttia. EU:n eri yhteyksissä korostama kulttuurinen alueellisuus on ehdotuksissa mukana. Sitä painotetaan kahdella tavalla. Toisaalta pidetään tärkeänä alueellisten toimijoiden keskinäistä koordinaatiota. Toisaaalta vaaditaan tiivistä yhteistyötä taiteen ja kulttuurin tekijöiden sekä valtion ja kuntien aluehallinnon toimijoiden kanssa.

Mietintö antaa käyttökelpoisen jalustan hallituksen kaavailemalle kulttuuripoliittiselle selonteolle. Eduskunta käy siitä varmaan vilkkaan keskustelun. Olennaista on tajuta, että tulevaisuudessa kansalliseen kulttuurimme liittyy entistä enemmän kansainvälisiä ainesosia.

Jouni Mykkänen,
kulttuurineuvos

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista