Kannanotot

Ajankohtaista

Piensijoittajien suoja paranee

20.11.2013 AjankohtaistaVauras Eurooppa Kannanotot

Piensijoittajien suoja paranee tänään Euroopan parlamentissa hyväksytyn lainsäädäntöesityksen myötä. EPP-ryhmän pääneuvottelijana toiminut kokoomuksen europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen sanoo lainsäädännön selkiyttävän rahastoviidakon sääntöjä.

Niin kutsuttu paketoituja sijoitustuotteita koskeva asetus luo säännöt sille, millaista tietoa piensijoittajille on tällaisista rahastoista annettava: ”Yhä useampi piensijoittaja valitsee nykyään sijoituskohteekseen jonkin pankin tarjoamista rahastoista sen sijaan, että sijoittaisi suoraan osakkeisiin. Tällä pyritään erityisesti hajauttamaan sijoitustoimintaan liittyvää riskiä. Moneen rahastoon on kuitenkin leivottu niin monimutkaiset kustannus- ja tuottorakenteet, että valistuneemmankin piensijoittajan on joskus vaikea vertailla eri tarjousten välillä, millainen rahasto sopisi juuri itselle”.

Lainsäädännön taustalla on viime vuosina kasvanut rahastojen kirjo ja piensijoittajien kohtaamat ongelmat.

”Suomessa huomiota herätti esimerkiksi Nordean Mermaid-rahasto, johon liittyvien lainojen käytyä arvottomaksi sijoittajien arvioidaan menettäneen noin 100 miljoonaa euroa. Euroopasta löytyy räikeitäkin esimerkkejä vaikkapa vanhuksille myydyistä rahastoista, joiden tuoton toteutuminen on sidottu monen kymmenen vuoden päähän”.

Europarlamentaarikko painottaa, ettei rahaston riskipitoisuus ole sinällään ongelma – kunhan sijoittaja ymmärtää ottamansa riskin: ”nyrkkisääntönä sijoittamisessa on, että ottamalla suuremman riskin on mahdollisuus saavuttaa myös suurempi tuotto. Toisaalta myös se on riski, ettei ostamallaan rahastolla tienaa sen kulurakenteesta johtuen edes sitä, mitä inflaatio syö. Tämän takia rahastoon liittyvien erilaisten kulujen esittäminen selkeästi on aivan olennaista”.

”Kun piensijoittajille tuodaan nyt luotavalla avaintietolomakkeella tieto rahaston ominaisuuksista ymmärrettävässä muodossa, on ihmisten helpompi vertailla eri vaihtoehtoja ja valita se, mikä parhaiten vastaa omaa riskinottohalua ja tarpeita”, Pietikäinen tiivistää.

Seuraavaksi lainsäädännöstä käynnistyvät neuvoston ja parlamentin väliset neuvottelut.

*********************************************************************

Avaintietolomake – lainsäädäntö pähkinänkuoressa

Päätavoite: parantaa erilaisten piensijoittajille myytävien paketoitujen sijoitustuotteiden avoimuutta ja vertailtavuutta

  • Tällä hetkellä kuluttajat saavat usein vaikeasti ymmärrettävässä muodossa tietoa sijoitusmahdollisuuksista: vaikeuttaa sijoituksiin liittyvien riskien ja kustannusten arviointia ja vertailua.
  • Sijoitustuotteista annetaan myös nykyisin tietoja eri tavoin riippuen sijoitustuotteen oikeudellisesta muodosta ja jakelukanavasta (pankki, vakuutusyhtiö…). Tietojen vertailukelpoisuudessa ja esitystavassa on eroja → vaikeuttaa harkitun sijoituspäätöksen tekemistä.

Jotta eri sijoitustuotteiden vertailtavuus ja niihin liittyvien riskien arviointi helpottuisi, esitetään kaikille paketoiduille sijoitustuotteille laadittavaksi nk. avaintietolomake, johon kerätään sijoitustuotetta koskevat tärkeimmät tiedot tiivistetyssä, yksinkertaisessa ja ymmärrettävässä muodossa.

  • Samankaltainen asiakirja toteutettu jo sijoitusrahastodirektiivin (UCITS) yhteydessä: UCITS kuuluu myös ’PRIPS’ kategoriaan, mutta koska näitä koskeva tietolomakevaatimus suhteellisen tuore, annetaan UCITS-rahastoille 5-vuoden siirtymäaika

”PRIP” – mitä ovat?

Tuotteeseen ”paketoitu” useita eri rahastoja/välineitä

Tuotteet ja niiden kehittäjät toimivat välittäjinä sijoittajan ja markkinoiden välillä yhdistelemällä omaisuuseriä tai käyttämällä muita suorasta omistuksesta poikkeavia järjestelyitä

Lainsäädäntö kattaa tuotteet, joilla on pääomatakuut, ja tuotteet, joille taattaisiin pääoman lisäksi myös tietty osa tuotosta; suljetut ja avoimet sijoitusrahastot, ml.

  • yhteissijoitusyritykset
  • strukturoidut tuotteet kaikissa muodoissaan (esimerkiksi paketoidut tuotteet, kuten vakuutukset, rahastot, arvopaperit tai pankkituotteet)
  • vakuutusalan tuotteet, joiden takaisinostoarvo määräytyy välillisesti vakuutusyrityksen omien sijoitusten tuottojen tai jopa vakuutusyrityksen itsensä kannattavuuden mukaan
  •  johdannaisinstrumentit.

 

 

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista