Kannanotot

Aidosti asiallasi

Perusoikeudet – sinulle, minulle, kaikille yhdenvertaisesti

28.10.2016 Aidosti asiallasiAjankohtaistaInhimillinen Eurooppa KannanototYleinen

Tällä hetkellä EU:lla ei ole juridisia työkaluja puuttua perusoikeuksien mielivaltaiseen loukkaamiseen jäsenmaissa. Parlamentin mietintö demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustamisesta kiinnittää huomiota tähän epäkohtaan.

Perusoikeuksien rikkomista usein puolustetaan nostamalla joku yksittäinen oikeus muiden oikeuksien edelle. Tällaisia ovat esimerkiksi sananvapaus, tai demokratia ja enemmistöpäätös. Ei kuitenkaan ole mahdollista hyväksyä ajatusta, että enemmistön päätöksellä voitaisiin viedä vähemmistöiltä oikeudet. Samalla perusteella voisi yksittäinen ihminen päättää ryhtyä EU:n itsevaltiaaksi, koska kokee olevansa paras yksin hoitamaan ihmisoikeuksia koko unionin puolesta.

Yksittäisiä oikeuksia ei kuitenkaan voida käyttää muiden oikeuksien polkemiseen. Perusoikeudet ovat luovuttamattomia ja jakamattomia. Niitä ei voi keneltäkään ottaa pois – ei viranomaisen päätöksellä, eikä henkilön omalla suostumuksella. Oikeudet ovat myös jakamattomia. Oikeuksien pitäisi toteutua samanaikaisesti.

Tarvitsemme työkaluja, joilla EU voisi tarkastella demokratiaan, oikeusvaltioon ja perusoikeuksiin kohdistuvia vakavia uhkia tai niiden riskiä. Tarkoitus on varmistaa, että jäsenmaat noudattavat sitoumuksiaan perusoikeuksiin. Työkaluiksi on ehdotettu esimerkiksi rahastoa oikeusavun antamiseksi oikeudenkäynneissä, jotka liittyvät kansallisten hallitusten tai unionin toimielinten tekemiin demokratian, oikeusvaltion tai perusoikeuksien loukkauksiin. Perusoikeuksien toteutumista jäsenmaissa seurattaisiin jatkuvasti. Pyrkimyksenä on puuttua ongelmakohtiin ehkäisevästi.

Perusoikeusasiakirjan sitovuus ja syrjinnänkielto tulee ulottaa kaikille elämän osa-alueille hyväksymällä yhdenvertaisuusdirektiivi. Esimerkiksi kaupunkiympäristöjen, terveydenhuollon tai koulutuksen esteettömyys tulee varmistaa. Syrjinnänkiellon tulee ulottua koskemaan sellaisia syrjinnän muotoja, kuten esimerkiksi ikää tai vammaisuutta.

On kaikkien etujen mukaista pystyä varmistamaan, että jäsenmaat kunnioittavat yhteisiä arvoja ja perusoikeuksia.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista