Kannanotot

Ajankohtaista

Parlamentti sinetöi täysistunnossa merkittävän CERV-ohjelman: Lisää rahaa perusoikeuksien ja tasa-arvon puolustamiseen ja naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen työhön

28.4.2021 AjankohtaistaBlogiInhimillinen Eurooppa KannanototYleinen

Euroopan parlamentti on antanut huhtikuun täysistunnossaan lopullisen hyväksynnän uudelle Kansalaisten, tasa-arvon ja perusoikeuksien CERV-ohjelmalle. Naisiin kohdistuvan väkivallan ja sukupuolittuneen väkivallan vastaiseen työhön Daphne-ohjelmalohkolle on korvamerkitty merkittävä osa tulevan ohjelman rahoituksesta. Ohjelman rahoituksesta vähintään 151 miljoonaa euroa on korvamerkitty naisiin kohdistuvan väkivallan ja sukupuolittuneen väkivallan vastaiseen työhön.

”Pidän tätä läpimurtona sukupuolittuneen väkivallan vastaisessa työssä Euroopan laajuisesti”, toteaa tasa-arvovaliokunnan pääneuvottelijana toiminut Sirpa Pietikäinen.

Ohjelman kolmesta lopullisesta ohjelmalohkosta tasa-arvon, perusoikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon lohko on lisärahoituksen kanssa yhteensä 379 miljoonaa euroa. Tästä vähintään 40 prosenttia eli 151 miljoonaa euroa on korvamerkitty naisiin kohdistuvan väkivallan ja sukupuolittuneen väkivallan vastaiseen työhön ja vähintään 15 prosenttia eli 56 miljoonaa euroa naisten tasa-arvoa edistävään työhön.

”Meillä tulee olla nollatoleranssi kaikelle väkivallalle, myös sukupuolittuneelle vihapuheelle verkossa, joka on todellinen ongelma, jota koronapandemia on vain pahentanut”, Pietikäinen jatkaa.

Daphne-ohjelma keskittyy tyttöihin ja naisiin kohdistuvan sukupuolittuneen väkivallan eliminoimiseen Istanbulin sopimuksen mukaisesti sekä LGBTIQ-henkilöihin, vammaisiin ja muihin riskiryhmiin kuuluvien ihmisten suojeluun. Ohjelman tarkoituksena on taata sama suojelun taso väkivallan uhreille kaikissa EU-maissa.

Suomessa 46,7 prosenttia yli 15-vuotiaista naisista on kokenut fyysistä ja/tai seksuaalista väkivaltaa; tämä on 13,7 prosenttia EU:n keskiarvoa enemmän. 46 prosentille uhreista (verrattuna EU-maiden keskiarvoon 33 prosenttiin) on väkivallasta ollut terveydellisiä seurauksia. Suomessa naisiin kohdistuvan väkivallan vuosittaisten yhteiskunnallisten kustannusten on arvioitu olevan 2,4 miljardia euroa.

Kun naisten oikeuksien puolustus kokee vastustusta myös EU-maissa, on tärkeää, että meillä on Euroopan laajuinen ohjelma, josta eri maiden tärkeää tasa-arvotyötä tekevät järjestöt voivat hakea itsenäisesti rahoitusta toiminnalleen jäsenmaiden pääsemättä vaikuttamaan rahoituksen jakoon.

”Kaikille kuuluvat ihmis- ja perusoikeudet ovat EU:n perusta ja kirjattu perusoikeuskirjaan, vaikka eräät jäsenmaat ovatkin viime vuosina jopa hyökänneet yhä julkeammin perusoikeuksia vastaan ja tiettyjä oikeuksia rikotaan räikeästi useammassa EU:n jäsenmaassa.”

Uusi historiallinen Kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelma hyväksyttiin huhtikuun täysistunnossa 2021. Ohjelmasta rahoitetaan seuraavan seitsemän vuoden aikana 1,55 miljardilla eurolla erilaisia kansalaisjärjestöjä ja muita toimijoita, jotka edistävät kansalaisten perusoikeuksia ja tasa-arvoa kaikissa EU-maissa.

Kansalaisten, tasa-arvon ja perusoikeuksien CERV-ohjelma 2021-2027

Koko ohjelman budjetti on 641,7 miljoonaa euroa, jonka lisäksi ohjelmalle on osoitettu 912 miljoonan euron lisäbudjetti.

Ohjelmalla on neljä tavoitetta:

  • tasa-arvon edistäminen, mukaanlukien sukupuolten välinen tasa-arvo, perusoikeudet, syrjimättömyys ja lasten oikeudet
  • kansalaisten osallistumisen ja tietoisuuden lisääminen demokraattiseen ja EU:n toimintaan, sekä yhteisen eurooppalaisen historiatietoisuuden lisääminen
  • väkivallan torjunta, erityisesti naisiin ja lapsiin kohdistuva
  • EU:n arvojen suojeleminen ja edistäminen

Täysistunnossa hyväksytty lopullinen teksti.

Ohjelman rahoitusmahdollisuuksia päivitetään siitä vastaavan EU-toimeenpanoviraston EACEA:n sivuille.

CERV-ohjelman rahoitushauista lisätietoa löytyy täältä.

EIGE:n tilastot naisiin kohdistuvasta väkivallasta Suomessa.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista