Kannanotot

Aidosti asiallasi

Parlamentti hyväksyi mietintönsä mielenterveyden edistämisestä

15.12.2023 Aidosti asiallasiAjankohtaistaInhimillinen Eurooppa Kannanotot

Parlamentin terveysvaliokunta on viime kuukaudet valmistellut parlamentin raporttia mielenterveyden tilasta EU:ssa, ja joulukuun täysistunnossa hyväksyimme tämän raportin. Komissio julkaisi kesäkuussa 2023 EU:n mielenterveysstrategian, ja myös parlamentti näki tarpeelliseksi valmistella oman kannanottonsa aiheesta.

Parlamentin raportti keskittyy ilahduttavan paljon hyvän mielenterveyden edistämiseen ja mielenterveyshaasteiden ehkäisemiseen. Vaikka meidän on ilman muuta keskityttävä myös ihmisten hoitoon ja hoidon hyvään laatuun, meidän tulee muistaa positiivisten toimien ja ehkäisyn ensisijainen merkitys. Aidosti saavutettavissa olevat matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut estäisivät monen ihmisen luisumisen vakavampiin mielenterveyden haasteisiin. Mielenterveyden hoitaminen ja vaaliminen on investointi tulevaisuuteen. Tarvitsemme lapsia ja nuoria, jotka myöhemmin elämässään kasvavat jaksaviksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Jokainen meistä haluaa olla aktiivinen toimija, kunhan siihen vain on voimavaroja.

Parlamentti pyrkii raporttinsa kautta vähentämään mielenterveyshaasteisiin liittyvää leimaamista, joka elää valitettavasti edelleen. Korostamme myös mielenterveyslukutaidon ja koulutuksen merkitystä. Jokainen meistä voi edistää omaa ja muiden mielenterveyttä omilla toimillaan ja tietoisuudellaan, niin perhe-elämässä kuin koulussa ja työpaikallakin.

On loistavaa, että mielenterveys on viimeisten vuosien aikana ja viimeistään koronaviruspandemian vauhdittamana noussut EU:ssa agendalle. Tunnistamme EU-tasolla yhä vahvemmin tarpeen toimia yhdessä hyvän mielenterveyden eteen, ja tarpeen tukea erilaisia ihmisryhmiä mielenterveyden tyrskyissä. Esimerkiksi vähemmistöjen edustajat, lapset ja nuoret, naiset tai ikääntyvät ihmiset kohtaavat erilaisia mielenterveyttä vaarantavia tilanteita ja kaipaavat erilaista mielenterveyden tukea.

Nyt, kun olemme tietoisia mielenterveystoimien tarpeesta, on aika ryhtyä toimiin. Parlamentti vaatiikin raportissaan, että komissio esittäisi tulevaisuudessa lainsäädäntöä mielenterveyden alalta – esimerkiksi komission vuoden 2022 suositus eurooppalaisesta ammattitautiluettelosta ei sisällä työperäisiä mielenterveysongelmia, erityisesti masennusta, työuupumusta, ahdistusta ja stressiä. Parlamentti kehottaa komissiota tarkistamaan tämän suosituksen, jotta mielenterveys olisi nykyistä paremmin sisällytettynä luetteloon. Lisäksi parlamentti vaatii jäsenmaita vahvistamaan terveydenhuoltojärjestelmiään, jotta mielenterveyspalvelut ja varhainen apu olisivat tasa-arvoisemmin kaikkien saatavilla.

 Lue lisää: Lopullinen päätöslauselma

Teksti on osa joulukuun uutiskirjettäni. Voit liittyä uutiskirjeen tilaajaksi täällä.

Kuva: Finn / Unsplash

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista