Kannanotot

Ajankohtaista

Parlamentti hyväksyi kantansa ilmastolakiin

8.10.2020 AjankohtaistaBlogiEkologinen Eurooppa KannanototYleinen

Alamme olla vaarallisessa pisteessä ilmastonmuutoksen suhteen. Se etenee entistä nopeammin ja ennalta arvaamattomammin.

Ilmastonmuutos kiihtyy ja vuosi vuodelta havaittavat muutokset, kuten jäätiköiden sulaminen, tapahtuvat yhä yllättävämmin ja nopeammin. Lähestymme yhä selvemmin keikahduspistettä, josta paluuta ei enää ole. Siksi meidän on tehtävä haasteen mittaisia päätöksiä.

Tosiasiallisesti, tieteen ja muutostahdin valossa, meidän tulisi asettaa hiilineutraaliustavoite lähelle vuotta 2030. Siksi onkin ongelmallista, että komissio on muuttanut ilmastolakiesityksensä päästövähennystavoitteen nettotavoitteeksi (eli vähennystavoite sen jälkeen, kun nielut on laskettu pois), joka todellisuudessa tarkoittaa pienempää vähennysmäärää.

Parlamentti äänesti tällä viikolla ilmastolaista. Ilmastolaki asettaa EU:lle tavoitteen olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Parlamentin hyväksymä esitys sisältää mm. seuraavat tavoitteet:

  • 60% päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä EU:ssa ja jäsenmaissa
  • negatiiviset päästöt vuoden 2050 jälkeen
  • Euroopan ilmastonmuutosneuvoston (ECCC) perustaminen
  • hiilibudjetointi

Äänestin myös korkeampien, tieteen ja Pariisin sopimuksen kanssa linjassa olevien, 2030 tavoitteiden puolesta, sillä mitä matalamman tavoitteen nyt asetamme, sitä enemmän meidän pitää vähentää viiden vuoden päästä.

Parlamentti neuvottelee ilmastolaista neuvoston, eli jäsenmaiden, kanssa, sen jälkeen kun neuvosto on hyväksynyt oman kantansa laista. Ilmastolain etenemistä voit seurata täältä (englanniksi).

Ps. Monet vastuulliset yritykset ovat jo tehneet suunnitelmansa vuoden 2030 hiilineutraaliuteen, joten kyllä se on mahdollista, jos vain haluamme.

 

Tämän ja muita täysistuntoviikon aiheita löydät uutiskirjeestäni. Tilaa uutiskirje

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista