Kannanotot

Ajankohtaista

Parlamentilta vahva tuki tuomioistuimelle Venäjän hyökkäysrikoksen tutkimiseksi

20.1.2023 AjankohtaistaUutiskirje

Pian on kulunut vuosi siitä, kun Venäjä aloitti laittoman hyökkäyksen Ukrainaan. Viime marraskuussa parlamentti tuomitsi päätöslauselmassaan Venäjän terrorismia tukevaksi valtioksi ja antoi tukensa kansainvälisen erityistuomioistuimen perustamiselle. Täysistunto keskusteli tiistaina ja hyväksyi keskiviikkona uuden päätöslauselman, jossa se vahvisti tukensa tuomioistuimen perustamiseksi Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäysrikoksen, sotarikosten ja ihmisoikeusrikkomusten tutkimista varten.

Erityistuomioistuin on tarpeellinen kahdesta syystä. Ensiksi, kansainvälisellä rikostuomioistuimella (ICC, International Criminal Court) ei ole mandaattia tutkia Venäjän tekemiä rikoksia, sillä Venäjä ei ole tuomioistuimen sopimusvaltio. Toisena vaihtoehtona olisi YK:n turvallisuusneuvoston mandaatilla tapahtuva tutkinta, mutta Venäjän veto-oikeuden takia sekään ei ole mahdollista. Niin kansainvälisen oikeuden, omaisten kuin myös sodan jälkeisen jälleenrakentamisen kannalta on olennaista selvittää Ukrainassa tapahtuneet sotarikokset ja saattaa tekijät vastuuseen. Tuomioistuimen perustaminen laajalla kansainvälisellä mandaatilla lähettää myös vahvan viestin Venäjän poliittiselle ja taloudelliselle johdolle siitä, että paluu normaaleihin suhteisiin lännen kanssa ei ole mahdollista ilman Venäjän tekemien rikosten täysimittaista tutkintaa.

Tällä hetkellä sekä komissiolla että parlamentilla on vahva tahtotila luotsata tuomioistuimen perustamista EU:n johdolla, yhteistyössä muiden instituutioiden ja YK:n kanssa. Perustavasti muuttuneen turvallisuustilanteen johdosta EU:n on otettava selkeä rooli sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestelmän puolustamiseksi. Sillä on merkitystä sekä EU:n oman turvallisuuden kannalta, että globaalissa kilpailussa demokratioiden ja autoritaaristen valtioiden kesken.

Koko päätöslauselma on luettavissa täällä.

Teksti on osa tammikuun uutiskirjettäni. Voit liittyä uutiskirjeen tilaajaksi täällä.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista