Kannanotot

Ajankohtaista

Paristojen ja akkujen suljettua kiertotaloutta tarvitaan digitaaliseen ja vihreään siirtymään

16.6.2023 Ajankohtaista

Euroopan parlamentti hyväksyi keskiviikkona suurella enemmistöllä uuden paristo- ja akkuasetuksen. Asetuksella pyritään turvaamaan digitaaliseen ja vihreään siirtymään tarvittavien paristojen ja akkujen kestävyys ja kierrätettävyys sekä parantaa niiden suorituskykyä. Asetuksessa esitettiin akuille korkeampia tavoitteita kierrätysasteelle, kierrätystehokkuudelle, jätteen keräykselle ja kierrätysmateriaalien hyödyntämiselle. Nämä ovat oikeita askelia kohti eteenpäin!

Digitaalinen ja vihreä siirtymä tarkoittavat siirtymää kohti yhä sähköintensiivisempää yhteiskuntaa, jolloin akkuja tullaan tarvitsemaan yhä enemmissä määrin. Tuulisena päivänä tuulivoimalla tuotettua ylikapasiteettienergiaa on tulevaisuudessa pystyttävä varastoimaan tehokkaasti. Akkuja tarvitaan myös erityisesti liikenteen sähköistämiseen, jotta siirtymä pois fossiilisista energialähteistä onnistuisi.

Akkujen ja paristojen lisääntyvä tarve sisältää kuitenkin haasteita. Niiden valmistukseen tarvittavia raaka-aineita kutsutaan kriittisiksi raaka-aineiksi, sillä niitä on maailmassa rajallinen määrä ja suurin osa tuotannosta tapahtuu EU:n rajojen ulkopuolella. Kriittisten raaka-aineiden saatavuuden ja strategisen omavaraisuuden turvaamiseksi Euroopan komissio esitti ehdotuksen kriittisistä raaka-aineista. Kyseessä on lähinnä kuitenkin ympäristöä uhkaava kaivostoiminnan hätäkäynnistäminen EU:n rajojen sisäpuolella. Näin ei saisi päästä käymään.

Kriittisten raaka-aineiden saatavuuden turvaamiseksi meidän on maksimoitava energia- ja resurssitehokkuus, jotta aidosti kestävä suljettu kriittisten materiaalien kiertotalous saataisiin muodostettua. Tällä hetkellä käytössä olevien laitteiden lisäksi, kriittisiä raaka-aineita löytyy myös valtavat määrät kaatopaikoilta. On siis varmistettava, että kaikki kiertotalouden keinot on otettu käyttöön ennen uusien kaivosten avaamista. Meidän on myös aktiivisesti etsittävä vaihtoehtoisia kestävämpiä raaka-aineita panostamalla innovaatioon ja tutkimukseen.

Meidän on oltava nyt erityisen tarkkoina, etteivät hiilineutraaliustavoitteemme sumenna katsettamme myös muilta tärkeiltä ympäristötavoitteilta, kuten biodiversiteetin suojelulta ja ennallistamiselta. 

Teksti on osa kesäkuun uutiskirjettäni. Voit liittyä uutiskirjeen tilaajaksi täällä.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista