Kannanotot

Ajankohtaista

Pariisin ilmastosopimus odottaa EU:ta

5.9.2016 AjankohtaistaEkologinen Eurooppa KannanototYleinen

 

Euroopan unionilla on siis ratkaisijan rooli. 28 jäsenmaata vastaa 12 prosentin osuutta maailman kasvihuonepäästöistä. Vaikka Euroopan komissio voisi teknisesti hoitaa ratifioinnin kaikkien jäsenmaiden puolesta, jokaisen jäsenmaan odotetaan kuitenkin tekevän sen ensin itse. Arvioiden mukaan EU ei onnistu liittymään sopimukseen ennen vuoden vaihdetta. Esimerkiksi Suomi liittynee sopimukseen tämän vuoden lopussa kansallisen energia- ja ilmastostrategian hyväksymisen myötä.

 

Ilmastonmuutoksen vastaisten toimien kustannukset kasvavat koko ajan. Mitä nopeammin ja radikaalimmin päästöjä lähdetään vähentämään, sitä halvemmalla päästään. EU on halunnut asemoitua kunnianhimoisen ilmastopolitiikan tekijänä, mutta sanojen ja tekojen välillä tuntuu olevan välillä paljon ilmaa.

 

Fossiilisten polttoaineiden tuet ovat yksi hyvä esimerkki tästä. EU-jäsenmaat eivät ole löytäneet poliittista tahtoa puuttua fossiilisten polttoaineiden tuotannolle ja käytölle annettaviin valtiontukiin. Jo pelkästään suoria tukia tälle teollisuudelle annetaan 100 miljardin euron verran vuodessa. Sen päälle tulevat vielä muun muassa päästökauppajärjestelmän kautta jaettavat ilmaiset päästöoikeudet, joita jaetaan 160 miljardin euron edestä vuosittain hiili-intensiiviselle teollisuudelle. Suorat ja epäsuorat tuet ovat yhteenlaskettuna 480 miljardia euroa vuodessa.

 

Myös EU-rahoitusta ohjautuu enemmän fossiilisille energiamuodoille kuin uusiutuville. Climate Action Network julkaisi viime viikolla selvityksen, jonka mukaan Euroopan Investointipankki sekä Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki tukivat vuosina 2013-2015 fossiiliseen energiantuotantoon pohjautuvia projekteja 12 miljardilla eurolla. Tukea on annettu merkittävästi mm. fossiilisten käyttöön varavoimana, kaasuverkoston kehittämiseen, fossiilisten raaka-aineiden etsintään, biomassan ja hiilen yhteiskäytön edistämiseen sekä tieliikenneverkkojen parantamiseen. Päästökauppajärjestelmän porsaanreiät ovat lisäksi antaneet mahdollisuuden vaarallisten hiilivoimaloiden elinkaaren pidentämiseen.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista