Kannanotot

Ajankohtaista

Parempaa ja tulevaisuuteen katsovaa lainsäädäntöä pk-yritysten tueksi

11.6.2021 AjankohtaistaBlogiVauras Eurooppa KannanototYleinen

Parlamentti pohti maanantaina pien- ja keskisuurien yritysten tilaa EU:ssa ja etenkin keinoja siihen, miten yritysten toimintaedellytyksiä voitaisiin kehittää lainsäädännön näkökulmasta. Yksistään Euroopasta on tällä hetkellä yli 25 miljoonaa pk-yritystä, ja ne työllistävät jopa 100 miljoonaa henkilöä. Kun tarkastellaan koko EU-alueen yrityskenttää, pk-yritykset kattavat lähes 99 prosenttia kaikista Euroopan yrityksistä ja kaksi kolmasosaa yksityisen sektorin työpaikoista. Määrä on valtava, ja on sanomattakin selvää, että taloutemme on riippuvainen näistä yrittäjistä. Pk-yritykset puolestaan tarvitsevat meiltä tuekseen sellaista lainsääntelyä, joka tukee niiden kasvua ja menestystä ja uusien innovaatioiden syntyä.

Komissio julkaisi vuonna 2020 pk-yritysstrategian kestävän ja digitaalisen Euroopan rakentamista varten. Se painotti etenkin EU-rahoituksen saannin parantamista ja siirtymistä nykyaikaiseen, kestävään ja digitaaliseen sääntelyyn.

Lue lisää:

Euroopan komission pk-yritysstrategia

Teksti on osa kesäkuun uutiskirjettäni.

Kuva: Zoe Schaeffer / Unsplash

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista