Kannanotot

Ajankohtaista

Päivä luonnolle

27.8.2016 AjankohtaistaEkologinen Eurooppa Kannanotot

 

Suomessa joka kymmenes eliölaji on uhanalainen. Niin Suomessa kuin EU-tasollakin on asetettu tavoitteeksi biodiversiteettikadon pysäyttäminen vuoteen 2020 mennessä, mutta tavoitteen toteutuminen ei ole tullut yhtään lähemmäksi viime vuosien aikana. Ihmisen elinympäristölle aiheuttama muutos – metsätyyppien häviäminen, ilmaston nopea lämpeneminen, merten happamoituminen – on liian raju, jotta luonto pysyisi elinvoimaisena mukana.

Luonnon monimuotoisuus ei ole tärkeä ainoastaan sen itsensä vuoksi, vaan se tarjoaa meille elintärkeitä ekosysteemipalvelujaan, joista olemme hyvin riippuvaisia – kuten vaikkapa ruokaa, makeaa vettä, pölytystä ja tulvasuojaa. Esimerkiksi hyönteisten välittämän pölytyksen taloudellinen arvo arvioidaan 15 miljardiksi euroksi vuodessa.

Luonnon monimuotoisuus tulee ottaa huomioon paremmin päätöksenteossa. Biomassan kasvava käyttö energiatuotannossa on yksi esimerkki ihmistoiminnasta, joka heikentää luonnon monimuotoisuutta. Biomassan käytössä tulisikin käyttää tehokkaampia kestävyyskriteereitä, joilla mitataan vaikutuksia paitsi ilmastolle, myös biodiversiteetille.

Eliöstön elinvoimaisuudelle elintärkeää ovat ekologiset käytävät. Monet lajit ovat kuolleet siksi, että rakentaminen on eristänyt ne pienille alueille, joilta ne ovat lopulta kadonneet. Kaupunkien viheralueiden suunnittelu on merkittävässä asemassa näiden käytävien luomisessa ja ylläpitämisessä.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista