Kannanotot

Ajankohtaista

Oikeusturvaa vai mielivaltaa?

8.2.2016 AjankohtaistaEkologinen Eurooppa KannanototSirpa sanonutUutisnauha

Hallitus päätti marraskuussa 18 itsehallintoalueen perustamisesta. Tarkoitus oli päättää sosiaali- ja terveydenhuollon uudesta organisoinnista, mutta tuloksena olikin yllättäen uuden maakuntahallinnon luominen.

 

Sote-uudistuksen rinnalla hallitus on nyt toteuttamassa merkittävää aluehallinnon uudistusta. Päätöksenteon pohjana on selvityshenkilö Lauri Tarastin tammikuun lopulla julkistettu esitys.

 

Muste ei ehtinyt kuivua Tarastin selvityksestä, kun eräät keskustan kansanedustajat kiirehtivät tyrmäämään sen. Keskustassa on jopa vaadittu paitsi ELY-keskusten myös aluehallintovirastojen tehtävien siirtämistä maakunnille (muun muassa kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila Suomenmaassa 29.1.).

Entisenä ympäristöministerinä minun on mahdoton ymmärtää esityksiä, joissa lyhytnäköisten valtapyrkimysten edistämisen nimissä vaativaa asiantuntemusta edellyttävien ympäristöasioiden hallinnon organisointi perustetaan hajautetun maakuntahallinnon ideologialle.

 

Tarastin esitys ELY-keskusten ympäristöasioiden siirtämisestä aluehallintovirastoille on ankkuroitu vahvasti oikeusvaltiollisiin perusteisiin. Viranomaisten riippumattomuuden ja puolueettomuuden turvaamisen tulee olla lakisääteisiä tehtäviä hoitavan hallinnon organisoinnin lähtökohta.

 

Ympäristö- ja luonnonsuojeluasioiden yhdistäminen osaksi ELY-keskuksia vuoden 2010 aluehallintouudistuksessa on osoittautunut virhearvioksi. Muun muassa Talvivaaran kaivoksen valvonnassa ilmenneet ongelmat ovat tästä valitettava esimerkki.

 

Olen pitkään (jo mm. blogissani 10.11.2012) kannattanut mallia, jossa ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen tällä hetkellä epätarkoituksenmukaisesti eriytettyjä ympäristötehtäviä koottaisiin yhteen.  Tätä Tarasti selvityksessään hyvin perustein juuri esittää. Esitys ansaitsee vahvan tuen kaikilta kansalaisten ja yritysten oikeusturvaa ja oikeusvaltioperiaatetta puolustavilta.

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES:ille hajautetut ympäristötehtävät, kuten kemikaaliturvallisuus- ja kaivoslain mukainen päätöksenteko ja valvonta, olisi myös luontevaa yhdistää samaan organisaatioon. Saattaa olla, että samalla olisi järkevää koota myös joitakin Elintarvikevirasto EVIRA:n sekä ympäristöterveyteen liittyviä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran tehtäviä samaan organisaatioon.

 

Yritysten näkökulmasta olisi tärkeää, että ympäristöllinen päätöksenteko perustuisi yhden luukun lupa- ja valvontajärjestelmään. Tähän on jo esitetty erilaisia malleja: esimerkiksi valtakunnallisen toimivallan omaava aluehallintovirasto tai nykyisestä TUKES:ta muodostettava Ympäristö- ja turvallisuusvirasto, jolla olisi alueellisia toimipisteitä.

 

​Yhden luukun mallin idealle rakentuva viranomaisorganisaatio turvaisi kansalaisten ja yritysten kannalta tärkeän yhtenäisen ratkaisukäytännön ja takaisi päätöksenteon riittävän  asiantuntemuksen. Ratkaisu olisi selkeä ja säästäisi merkittävästi kaikkien osapuolten resursseja.

 

Itsehallintoon perustuvien uusien maakuntien muodostaminen edellyttää välttämättä myös kuntien tehtävien olennaista karsimista.  Ilman radikaalia kuntien roolien uudelleenarviointia uusien maakuntien perustaminen merkitsisi tosiasiallisesti uuden hallintoportaan luomista. Kansalaisten ja yritysten näkökulmasta tämä olisi onneton lopputulos.

 

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista