Kannanotot

Ajankohtaista

Naisten aliedustukseen matemaattis-teknillisillä aloilla pitää puuttua

11.6.2021 AjankohtaistaBlogiGlobaali Eurooppa KannanototInhimillinen Eurooppa KannanototVauras Eurooppa KannanototYleinen

On tuskallisen selvää, että naiset ovat aliedustettuina matemaattis-teknillisillä (STEM – science, technology, engineering, mathematics) aloilla niin koulutuksessa kuin työurillakin. Naisia on 52 prosenttia Euroopan väestöstä, mutta vain kaksi viidestä tutkijasta luonnontieteen aloilla ja insinööreistä on naisia. Sukupuolten välinen kuilu on edelleen syvä digitaalisen tekniikan aloilla, mutta erityisen ilmeinen se on uusien alojen parissa, kuten tekoälyssä (naisia 12 prosenttia maailmanlaajuisesti) ja kyberturvallisuudessa (naisten osuus maailmanlaajuisesti 2 prosenttia).

Parlamentti hyväksyi täysistunnossa päätöslauselman, jossa korostetaan, että on tärkeää kannustaa naisia ​​ja tyttöjä jatkamaan STEM-koulutusta ja uraa poistamalla esteitä, torjumalla sukupuolistereotypioita ja parantamalla koulutuksen saatavuutta. Naisyrittäjien rahoituksen ja investointien saatavuutta korostetaan myös ongelmallisena esteenä alan jatkokehityksen tiellä.

Stereotypiat, miesten hallitsemat työpaikat, roolimallien puute ja sukupuolten monimuotoisuus ovat vain muutamia niistä ongelmista, jotka johtavat siihen, että STEM-aloilta valmistuneiden naisten osuus on pieni. Vähemmän naisia ​​STEM-tutkimuksissa ja -kentällä voi johtaa heikentyneisiin työllistymismahdollisuuksiin ja pienempiin tuloihin työmarkkinoilla, mikä viime kädessä merkitsee naisten heikompaa taloudellista itsenäisyyttä.

Naisten täyden potentiaalin hyödyntäminen STEM-, digi-, tekoäly- ja it-aloilla edistäisi koko Euroopan taloutta. Sukupuolten välisen kuilun poistaminen STEM-aloilla voisi luoda potentiaalisesti 1,2 miljoonaa uutta työpaikkaa EU:hun Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) tutkimuksen mukaan. Kuilun kurominen edistäisi EU:n asukaskohtaisen bruttokansantuotteen kasvua 2,2–3,0 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Rahamääräisesti STEM-sukupuolten välisen kuilun poistaminen voisi johtaa BKT:n parantumiseen 610–820 miljardilla eurolla vuonna 2050.

Lue lisää:

Hyväksytty teksti: Sukupuolten tasa-arvon edistäminen luonnontieteiden, teknologian, insinööritieteiden ja matematiikan (STEM) alojen koulutuksessa ja uralla

Teksti on osa kesäkuun uutiskirjettäni.

Kuva: Kyle Gregory Devaras / Unsplash

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista