Kannanotot

Ajankohtaista

Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on saatava loppumaan

25.11.2021 AjankohtaistaBlogiInhimillinen Eurooppa KannanototYleinen
Tänään on kansainvälinen päivä naisiin kohdistuvan väkivallan poistamiseksi. Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on saatava loppumaan. Se on edellytys aidosti tasa-arvoisille yhteiskunnille.
 
Realiteetit on hyvä kerrata tänäkin vuonna: joka kolmas nainen maailmassa joutuu elämänsä aikana seksuaalisen tai muun fyysisen väkivallan uhriksi. Useimmiten tekijä on kumppani tai muu tuttu mies. Työikäisten naisten yleisin yksittäinen todennäköisin kuolinsyy on tutun miehen käden kautta. Väkivallasta koituu naisille lievimmilläänkin lyhyt- tai pitkäaikaisia terveydellisiä ongelmia, mutta pahimmillaan väkivallan seuraus voi olla jopa kuolema. Se, että naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa esiintyy edelleen systemaattisesti tässä mittakaavassa, on vakava ihmisoikeusrikkomus. Naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia. Kaikkiin naisiin kohdistuvan väkivallan muotoihin täytyy olla nollatoleranssi.
 
Jotta voisimme torjua EU:ssa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa aiempaa paremmin, tarvitsemme Euroopan unionissa naisiin kohdistuvan väkivallan kieltävän direktiivin. Tarvitsemme lisäksi unionille yhteisen määritelmän sukupuolittuneesta väkivallasta, sillä se sisältää fyysisen väkivallan lisäksi myös psyykkisen ja henkisen sekä rakenteellisen väkivallan ja kasvavassa määrin myös verkkomaailmassa ilmenevän väkivallan, esimerkiksi verkossa tapahtuvan vihapuheen. Prosessi sukupuolittuneen väkivallan määrittelemiseksi EU-rikokseksi on käynnissä, ja sitä pitäisi vauhdittaa. EU-rikokseksi määritellessä sukupuolittunut väkivalta saisi myös EU:n laajuisen määritelmän. Lisäksi on sanomattakin selvää, että jokaisen EU-maan on ratifioitava Istanbulin sopimus viipymättä ja EU:n pitää vaatia sitä jäsenmailtaan.
 
Edelleen liian usein suljemme silmämme emmekä tunnista väkivallan kaikkia muotoja. Alistumme ajatusmalleille, joiden mukaan perheen sisäiset asiat ovat yksityisiä ja lain ulottumattomissa. Sivuutamme netin vihapuheen tai emme tule ajatelleeksi, että vähättely, uraesteet ja syrjiminen työelämässä ovat myös rakenteellista väkivaltaa. Väkivallan ja ahdistelun tarkoitus on kaventaa naisten ja tyttöjen tilaa yhteiskunnassa – painamalla heitä fyysisesti, henkisesti tai esimerkiksi taloudellisesti alaspäin naisten ja tyttöjen rohkeus ottaa tilaa ja osallistua yhteiskunnassa, olla omia itsejään, tavoitella unelmiaan ja nostaa esille epäkohtia hiipuu. Kaiken tämän taustalla ovat ikivanhat, tiedostetut tai tiedostamattomat, ajatukset ja rakenteet siitä, että naiset ja tytöt olisivat vähempiarvoisia kuin miehet ja pojat. Tämän täytyy muuttua.
Kuva: UN Women
Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista