Kannanotot

Aidosti asiallasi

Merenpohjan kaivostoimintaa ei tule sallia

9.2.2024 Aidosti asiallasiAjankohtaistaEkologinen Eurooppa KannanototUutiskirje

Euroopan parlamentti äänesti keskiviikkona oma-aloitemietinnöstään koskien Norjan viimeaikaista päätöstä edistää merenpohjan louhintaa. Olen tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamentti hyväksyi mietinnön selkein lukemin. Mietintö ilmaisee huolensa Norjan päätöksestä avata alueita merenpohjan toiminnalle. Vaikka Norjan päätös ei automaattisesti myönnä lupaa louhintatoiminnalle, kehottaa mietintö edistämään merenpohjan louhintatoiminnan kansainvälistä väliaikaista kieltoa, kunnes merenpohjan toiminnan vaikutuksia meriympäristöön, biologiseen monimuotoisuuteen ja ihmisen toimintaan merellä on tutkittu riittävästi ja kaivostoimintaa voidaan hallita niin, ettei merten biodiversiteetti tai meriekosysteemit heikkene.

Kaikessa louhintatoiminnassa ja ympäristöä peruuttamattomasti muokkaavassa toiminnassa on käytettävä varovaisuusperiaatetta. Merenpohjan louhinnan laajempia ympäristövaikutuksia ei vielä edes tunneta, minkä vuoksi toimintaa ei tulisi missään nimessä sallia. Kyseessä on peruuttamaton muutos ympäristöön.

Merien tila on huolestuttavasti laskussa. Merien ekosysteemit ja biodiversiteetti ovat heikentyneet ja heikentymässä ilmastonmuutoksen, saastumisen, elinympäristöjen tuhoamisen ja muun ihmistoiminnan vaikutuksesta. Sen sijaan, että lisäisimme ympäristön tilaa heikentävää toimintaa merillä, meidän on suojeltava ja ennallistettava merialueitamme. Tätä meiltä vaatii myös Kunmingin-Montrealin maailmanlaajuinen monimuotoisuuskehys, jossa myös EU- maat ja Norja ovat sitoutuneet suojelemaan 30 prosenttia merialueista vuoteen 2030 mennessä.

Kuva: Cristian Palmer / Unsplash

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista