Kannanotot

Ajankohtaista

Kymmenen toimenpidettä veronkierron ehkäisemiseksi sekä EU:n toimet verotuksen alalla

5.4.2016 AjankohtaistaVauras Eurooppa Kannanotot

Alla lista kymmenestä toimenpiteestä, joilla voitaisiin ehkäistä veronkiertoa, sekä tietoa siitä, mitä EU-lainsäädäntöä verotuksen saralla ylipäänsä on.

10 toimenpidettä veronkierron ehkäisemiseksi

 

1.    Automaattinen tietojenvaihto uudistaisi direktiiviä 2011/16/EU hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla antaen jäsenvaltioiden viranomaisille suoran pääsyn tietoon yritysten ja henkilöjen varallisuudesta toisissa jäsenvaltioissa.

2. EU-tason henkilökohtaisten verotunnisteiden järjestelmää, jolla helpotettaisiin verovelvollisten yksilöintiä. Tämä selvittäisi esimerkiksi sosiaaliturva- tai yritystunnuksen perusteella, onko verovelvoitteet hoidettu. Tällä hetkellä verotunnistenumeroista (Tax Identification Number, TIN) ei ole EU:n laajuista yhtenäistä järjestelmää, eivätkä kaikki jäsenvaltiot käytä TIN-numeroa.

3.    Puututaan kaksinkertaiseen verottamatta jättämiseen. Jos jäsenvaltio on tekemissään verosopimuksissa sitoutunut jättämään tietyn tuloerän verottamatta, huolehdittava siitä, että tällaista sitoumusta sovelletaan ainoastaan silloin, kun erä on veronalainen toisessa sopimuspuolessa.

4.    Valtaosa siirtohinnoittelun ongelmista ratkaistaisiin yhteisellä yhdistetyllä yhtiöveropohjalla (Common Consolidated Corporate Tax Base, CCCTB). Se ei tarkoittaisi yhtenäistä veroprosenttia, vaan sitä, että laskentatapa veroille on sama.

5.    Selkeä suhtautuminen veroparatiiseihin. Veroparatiisiksi luokiteltavat alueet tulisi asettaa EU:n yhteiselle mustalle listalle. Jäsenmaiden pidättäydyttävä kaikista valtiontuista ja oikeudesta osallistua julkisiin hankintoihin niiden yritysten osalta, jotka toimivat veroparatiiseista käsin. Lisäksi toimilupien peruutus veroparatiiseissa toimivilta rahoituslaitoksilta sekä rahoituslaitoksilta jotka neuvovat yrityksiä sijoittamaan veroparatiiseihin.

6.    Yhtiön todellisen omistajan (beneficial ownership) ilmoittamista vaaditaan parhaillaan uudistettavassa rahanpesudirektiivissä. Parlamentti äänestää uudesta direktiivistä vuoden 2015 aikana.

7.    Maakohtainen raportointi, jossa suuret kaivannais- ja metsäalan pörssiyhtiöt ilmoittavat maakohtaisesti toimintansa olennaisimmat luvut, kuten liikevaihdon ja maksamansa verot. Parlamentti on vaatinut komissiota laatimaan selvityksen vuoteen 2018 mennessä siitä, voisiko raportointivelvoitetta laajentaa kaikkiin suuriin yrityksiin.

8.    G20-maiden valtiovarainministerien aloitteesta OECD julkaisi kesällä 2013 toimintasuunnitelman veropakoilun estämiseksi, joka kantaa nimeä Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Projektin pääperiaate on, että verot tulee maksaa sinne, missä yrityksen taloudellinen toiminta tosiasiallisesti tapahtuu. Toimenpidesuositusten julkaisu syksyllä 2015.

9.    Jäsenvaltioiden tulisi ottaa käyttöön hyvää hallintotapaa verotusalalla määrittävät vähimmäisvaatimukset, joiden avulla voidaan yksilöidä EU:n ulkopuoliset maat, jotka eivät täytä ko. kriteereitä. Tiiviimpi yhteistyö ja avunanto erityisesti kehitysmaille, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan vähimmäisvaatimuksia, esim. asiantuntijoiden lähetys maahan.

10. Verorikokset määriteltävä selkeästi rahanpesun esirikokseksi

Lisää EU:sta ja verotuksesta löydät linkistä: http://goo.gl/7T99HP

 

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista