Kannanotot

Ajankohtaista

Kuluttajansuoja verkkovideopeleissä

20.1.2023 AjankohtaistaUutiskirje

Täysistuntoviikolla parlamentti keskusteli ja äänesti verkkovideopelien sääntelystä. EU:ssa tarvitaan yhtenäisiä sääntöjä, joilla edistetään sekä videopelialan taloudellista ja digitaalista kehitystä että kuluttajien, erityisesti lasten ja nuorten, suojelemista pelaamiseen liittyviltä ongelmilta. Parlamentin keskustelun keskiössä olivat erityisesti sellaiset pelien sisäiset ostot, jotka voivat aiheuttaa riippuvuutta uhkapelien tapaan. Erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin pelaamisessa tulee tarttua ripeästi. Verkkovideopeleille, kuten muullekin taloudelliselle toiminnalle, täytyy olla selkeät läpinäkyvät pelisäännöt, ja pelaamisen tulee olla turvallista. Samalla on tärkeää tukea pelialan innovaatioita ja niiden luomia innovaatioita.

EU:ssa on jo aikaisemmin sovittu siitä, että pelin sisäisistä ostoista pitää tiedottaa selkeästi ennen pelin aloittamista. Tällaisia pelejä, jotka sisältävät ostoja, ei enää voida mainostaa ilmaisena. Vaikka sääntelyä on jo, videopeleihin ja niitä koskeviin pelisääntöihin tarvitaan enemmän avoimuutta ja vastuuta. Esimerkiksi verkossa tapahtuva, jopa seksuaaliseen häirintään johtava, vaaniminen on lisääntynyt lähes 80 prosentilla, mikä osoittaa yritysten tekevän tällä hetkellä liian vähän lasten ja nuorten suojelemiseksi.

Komissio on tehnyt lakiehdotuksen 2022, joka velvoittaisi videopeliyrityksiä suojelemaan lapsia nykyistä tehokkaammin etenkin ennaltaehkäisyn kautta. Komissio aikoo myös tehdä yhteistyötä kuluttajajärjestöjen kanssa asian tiimoilta. Uusi sääntely rakentuisi kolmen pilarin ympärille, jotka ovat 1. turvallinen ja ikää vastaava pelikokemus, 2. digitaalinen voimaannuttaminen ja digitaaliset taidot sekä 3. aktiivinen digitaalinen osallistuminen.  Sääntelyn avulla komissio pyrkii suojelemaan jokaista lasta ja toimimaan siten, että he voivat toimia verkossa turvallisesti. Muutenkin komissio pyrkii takaamaan kaikkien kansalaisten korkean kuluttajansuojan digitaalisessa ympäristössä.

Lähes kaikki 11-14-vuotiaat lapset pelaavat videopelejä, ja videopeleihin käytettävä aika on kasvussa. Videopeliteollisuus on ala muiden joukossa, ja on vain reilua, että myös tälle alalle luodaan läpinäkyvää ja toimivaa sääntelyä. Tämä on korostetun tärkeää silloin, kun asia koskettaa näin laajaa joukkoa lapsia ja nuoria. Sääntelyn ei ole tarkoitus olla vain sääntelyä sääntelyn ilosta, vaan yhteisten pelisääntöjen avulla turvataan lapsia ja nuoria.

Koko päätöslauselma on luettavissa täällä.

Teksti on osa tammikuun uutiskirjettäni. Voit liittyä uutiskirjeen tilaajaksi täällä.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista