Kannanotot

Ajankohtaista

Komissio vastasi kysymykseeni veronkierron ja veroparatiisien vastaisen työn edistymisestä

20.2.2014 AjankohtaistaUutisnauhaVauras Eurooppa Kannanotot

Keväällä 2013 parlamentti hyväksyi päätöslauselman veropetosten, veronkierron ja veroparatiisien torjunnasta annetusta komission toimenpidesuunnitelmasta.

Parlamentin mietinnön keskeisimpiin kohtiin lukeutui vaatimus EU-maille yhteisestä veroparatiisin määritelmästä, jonka perusteella tällaisiksi luokitellut alueet asetettaisiin EU:n yhteiselle mustalle listalle. Mustalle listalle joutumisesta seuraisi mm. se, että jäsenmaiden olisi pidättäydyttävä kaikista valtiontuista veroparatiiseista käsin toimiville yrityksille ja evättävä niiltä oikeus osallistua julkisiin hankintoihin.

Tämän lisäksi parlamentti vaati EU:n laajuisen, henkilökohtaisten verotunnisteiden järjestelmän (’TIN’) nopeaa käyttöönottoa, jotta voidaan helpottaa verovelvollisten yksilöintiä.

Vastasin oman ryhmäni pääneuvottelijana parlamentin kannasta.

Kysyin komissiolta, kuinka tämä työ on edennyt siitä, kun parlamentin kannanotto hyväksyttiin.

——————————————————————————-

Kysymys:

Kirjallisesti vastattava kysymys E-014147/2013

komissiolle

työjärjestyksen 117 artikla

Sirpa Pietikäinen (PPE)

Aihe:            Toimenpidesuunnitelma veropetosten, veronkierron ja veroparatiisien torjunnasta

Keväällä 2013 parlamentti hyväksyi päätöslauselman veropetosten, veronkierron ja veroparatiisien torjunnasta annetusta komission toimenpidesuunnitelmasta (P7_TA(2013)0205).

Parlamentin mietinnön keskeisimpiin kohtiin lukeutui vaatimus EU-maille yhteisestä veroparatiisin määritelmästä, jonka perusteella tällaisiksi luokitellut alueet asetettaisiin EU:n yhteiselle mustalle listalle. Mustalle listalle joutumisesta seuraisi mm. se, että jäsenmaiden olisi pidättäydyttävä kaikista valtiontuista veroparatiiseista käsin toimiville yrityksille ja evättävä niiltä oikeus osallistua julkisiin hankintoihin.

Tämän lisäksi parlamentti vaati EU:n laajuisen, henkilökohtaisten verotunnisteiden järjestelmän (’TIN’) nopeaa käyttöönottoa, jotta voidaan helpottaa verovelvollisten yksilöintiä.

Kuinka komissio on edistynyt parlamentin esiin nostamien – erityisesti yllämainittujen – painopisteiden osalta veropetosten, veronkierron ja veroparatiisien torjunnassa?

Vastaus:

E-014147/2013

Komission jäsen Algirdas Šemetan komission puolesta antama vastaus

(17.2.2014)

Komissio katsoo, että EU-mailla olisi oltava yhteinen kanta sellaisiin oikeudenkäyttöalueisiin, jotka eivät sovella asianmukaisia hyvän hallintotavan vaatimuksia verotusalalla. Tästä syystä komissio on antanut erityisiä suosituksia (ks. suositus (C(2012) 8805))[1].

Komissio katsoo, että tässä vaiheessa jäsenvaltioilla on parhaat mahdollisuudet kartoittaa nk. veroparatiisit ja laatia niistä luettelot.

EU:n verotunnisteen (EU TIN) mahdollisesta käyttöönotosta järjestettiin julkinen kuuleminen vuonna 2013 jäsenvaltioiden kanssa pidetyn Fiscalis-seminaarin yhteydessä. Kuten toimintaohjelmassa ilmoitettiin, nyt on tilattu toteutettavuustutkimus, jonka avulla pyritään selvittämään eri vaihtoehdot EU:n verotunnisteelle ja mahdolliset muut toimintatavat. Tutkimuksen tulosten perusteella toteutetaan lisätoimenpiteitä mahdollisten hallintomallien hahmottelemiseksi ja kustannus-hyötyanalyysin suorittamiseksi. Tältä pohjalta komissio voi tarvittaessa esittää lainsäädäntöehdotuksia, jotta rajat ylittävää toimintaa harjoittavat Euroopan veronmaksajat voidaan helpommin tunnistaa.

Komission edistymisestä veropetosten, veronkierron ja veroparatiisien torjunnassa on julkaistu 6. joulukuuta 2013 lehdistötiedote ”Fighting Tax Evasion and Avoidance: A year of progress”[2].

[1]     C(2012) 8805 final.

[2]     http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1096_en.htm

 

 

 

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista