Kannanotot

Ajankohtaista

Komissio vastasi kysymykseen eläinkokeista

3.12.2012 AjankohtaistaInhimillinen Eurooppa KannanototSirpa sanonut

Suunnitelmien mukaan EU:ssa astuu ensi vuoden alussa voimaan koe-eläimillä testattujen kosmetiikkatuotteiden myyntikielto. Kieltoon suunnitellaan nyt poikkeuksia, koska kaikkia vaihtoehtoisia testimenetelmiä ei ole vielä virallisesti hyväksytty. Kysyin muutaman kollegani kanssa komissiolta tarkemmin, miten vaihtoehtoisten testien hyväksyminen käytännössä etenee.

Kirjallisesti vastattava kysymys E-008634/2012

komissiolle

työjärjestyksen 117 artikla

Andrea Zanoni (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE), Jörg Leichtfried (S&D), Pavel Poc (S&D), Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Keith Taylor (Verts/ALE), Daciana Octavia Sârbu (S&D), Esther de Lange (PPE), Kriton Arsenis (S&D), Carl Schlyter (Verts/ALE), Sirpa Pietikäinen (PPE), David Martin (S&D) ja Dan Jørgensen (S&D)

Aihe:            Euroopan vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien keskuksen (ECVAM) toiminta ja kosmetiikkadirektiivi

Eläinkokeilla testatun kosmetiikan myynti kiellettiin vuonna 2013, ja eettisistä syistä kielto olisi pantava täytäntöön viipymättä riippumatta siitä, onko vaihtoehtoisia koemenetelmiä käytettävissä. Lisäksi on tärkeää, että muita menetelmiä kuin eläinkokeita otetaan käyttöön mahdollisimman pian ja että niiden kehitys asetetaan etusijalle.

Eläinkoe voidaan korvata vaihtoehtoisella menetelmällä vain, jos Euroopan vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien keskus (ECVAM) on ensin validoinut sen. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että jos ECVAM tai OECD ei validoi eläinkokeita korvaavia menetelmiä ajoissa, unionin lainsäädäntö, jonka tarkoituksena on korvata eläinten käyttö turvallisuuskokeissa, ei voi tulla voimaan (esimerkiksi kosmetiikkadirektiivi).

1.    Mitä vaihtoehtoisia menetelmiä ECVAM on tähän mennessä validoinut perustamisestaan lähtien?

2.    Kuinka paljon ECVAM:lle on annettu tehtäviä sen 20-vuotisen toiminnan aikana, ja onko ne kaikki suoritettu?

3.    Kuinka suuri määrä unionin talousarviosta myönnetään vuosittain ECVAM:lle?

4.    Mitä validointitehtäviä on tällä hetkellä käynnissä?

5.    Mihin mennessä on odotettavissa, että uusien kosmetiikkatuotteiden ja niiden ainesosien kehityksessä ja markkinoinnissa käytettävät eläinkokeet korvataan kokonaan muilla menetelmillä?

6.    Mitä muutoksia ECVAM:ssa tehdään tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun direktiivin 2010/63/EU voimaantulon johdosta? Mitä ovat direktiivissä ECVAM:lle asetetut lisätehtävät?

7.    Mitä sellaisia kokeita on annettu OECD:n tarkasteltavaksi, joita se ei ole vielä hyväksynyt?

——————————————————————————————

Máire Geoghegan-Quinnin

komission puolesta antama vastaus

(26.11.2012)

Eläinkokeiden täydellinen korvaaminen ei riipu ainoastaan vaihtoehtoisten menetelmien validoinnista vaan myös tieteellisten ongelmien ratkaisemisesta, ja joihinkin näistä tarvitaan vielä merkittävää tutkimusta.

ECVAM on tehnyt 48 validointitutkimusta ja validoinut täysin korvaavat menetelmät valomyrkyllisyyteen sekä ihoärsytykseen/-syövyttävyyteen/-penetraatioon ja imeytymiseen ihon kautta.  Osittain korvaavat menetelmät tai kokeita vähentävät menetelmät on validoitu silmä-ärsytykseen/syövytykseen, ihon herkistymiseen, genotoksisuuteen, karsinogeenisuuteen, lisääntymistoksisuuteen sekä akuuttiin oraaliseen toksisuuteen. ECVAM on parhaillaan validoimassa silmä-ärsytykseen, ihon herkistymiseen, genotoksisuuteen, karsinogeenisuuteen, aineenvaihduntavälitteiseen toksisuuteen, hormonaalisiin häiriöihin ja  ympäristötoksisuuteen liittyvää 14:ää menetelmää. Hormonaalisten haitta-aineiden havaitsemiseen liittyvän  kahden menetelmän validoinnin on määrä alkaa vuonna 2013. Viime vuosina EVCAM:n tieteellisen/teknisen henkilöstön menoihin sekä välineisiin ja muihin toimintakustannuksiin on käytetty noin 8 miljoonaa euroa vuosittain.

Hiljattain julkaistusta raportista[1] kävi ilmi, että vallitsevan tieteellisen käsityksen mukaan täydelliseen korvaaviin menetelmiin siirtymiseen kuluu vielä 10 vuotta, vaikkakin ihon herkistymisen osalta tilanne näyttää lupaavammalta. Komissio pyytää kysymyksen esittäjiä tutustumaan komission asiasta aiemmin antamiin vastauksiin[2].

ECVAM:n toimeksianto kattaa nyt myös vaihtoehtoisten menetelmien kehitystyön ohjaamisen, niiden hyväksymisen helpottamisen ja käytön edistämisen. EU:n validointilaboratorioiden verkottaminen on käynnissä.

Testausta koskevat OECD:n yleisohjeluonnokset hyväksytään silmä-ärsytykselle (kolme menetelmää), karsinogeenisuudelle (1 menetelmä), ympäristötoksisuudelle (1 menetelmä) ja hormonaalisille häiriöille (1 menetelmä). OECD:lle esitettiin kaksi ihon herkistymistä koskevaa menetelmää vuonna 2011 ja viittä muuta menetelmää (yksi koskee ihon herkistymistä, kaksi hormonaalisia häiriöitä ja kaksi aineenvaihduntavälitteistä toksisuutta) odotetaan esitettävän vuonna 2012.


[1] Tekninen raportti ”Kosmeettisten valmisteiden testauksessa käytettävät eläinkokeille vaihtoehtoiset kokeet – nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät (2010)”, joka on saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/files/pdf/animal_testing/final_report_at_en.pdf

[2] E-010545/2011, E- 012192/2011, E- 006488/2011 ja E-008576/2011;

http://www.europarl.europa.eu/plenary/fi/parliamentary-questions.html

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista