Kannanotot

Ajankohtaista

Komissio julkisti kauden viimeisen työohjelmansa

20.10.2023 Ajankohtaista

Euroopan komissio julkaisee vuosittain syksyllä tulevan vuoden työohjelman. Työohjelmaa voi verrata Suomen hallituksen hallitusohjelmaan, sillä siitä selviävät tulevana vuotena odotettavissa olevat esitykset. Tämän lisäksi työohjelmasta ilmenee, mitä jo olemassa olevaa EU-lainsäädäntöä uudelleentarkastellaan. 

Komission työohjelma vuodelle 2024 esittää kolme tärkeää EU:n vihreän kehityksen ohjelman aloitetta: Euroopan tuulivoimapaketin, vesikestävyyden aloitteen sekä EU:n ilmastotavoitteet vuodelle 2040. Jälkimmäisimmässä komission alustavissa suunnitelmissa on hiilidioksidipäästöjen leikkaaminen 90 prosentilla vuoteen 2040 mennessä verrattuna vertailuvuoteen 1990. Vaikka kunnianhimon tason nosto vuodelle 2040 on tärkeä pilari, jotta saavuttaisimme vuodelle 2050 asetetun hiilineutraaliustavoitteen, ei se valitettavasti riitä Pariisin ilmastosopimuksen tavotteiden saavuttamiseen, mikäli emme nosta kunnianhimon tasoa jo vuodelle 2030.

Harmistuksissani huomioni kiinnittyy myös aloitteisiin, jotka komission työohjelmasta puuttuvat. Maininnat kemikaalilainsäädäntö REACH:n tai eläinten hyvinvointilainsäädännön uudelleenavauksista puuttuvat työohjelmasta kokonaan. Komissio aikoo esittää vuoden loppuun mennessä ainoastaan ehdotuksen eläinten suojelusta eläinkuljetusten aikana. 

Kestävän rahoituksen puolella komissio ei enää aio tehdä uusia aloitteita, vaan keskittyy kehittämään jo olemassa olevaa lainsäädäntöä ja sen toimivuutta. Vaalien jälkeen aloittavan uuden komission toivon ottavan ohjelmaansa uuden kestävyysstrategian valmistelun, luokitteluvastuun luottoluokittajille sisällyttämisen luottoluokituslainsäädäntöön sekä kestävän rahoituksen näkökulman sisällyttämisen kaikkeen pankkilainsäädäntöön. Olennaista olisi myös Beyond the GDP -ajattelun sisällyttäminen EU:n työskentelyyn laajemmin. YK:n aloittaman työn tarkoituksena on kehittää uusia yhteiskuntien tilaa ja kehitystä mittaavia indikaattoreita jo vanhentuneen bruttokansantuotteen tilalle.

Sosiaali- ja tasa-arvopolitiikassa komission uudet ehdotukset ovat myös harvassa. Komissio aikoo kuitenkin alkuvuodesta 2024 esittää uusia linjauksia työmarkkinaosapuolten vuoropuhelusta Euroopassa (niin kutsuttu social dialogue), ja esittää puuttumista siirtolaisten salakuljetukseen. Ilahduttava on myös komission suunnittelema tiedonanto yhteiseurooppalaisista tutkinnoista, joiden puolesta olen puhunut jo vuosien ajan. Komissio aikoo ehdottaa suosituksia, jotka jäsenmaat voisivat ottaa käyttöön yhteiseurooppalaisten tutkintojen lisäämiseksi. Lisäksi komissio valmistautuu jo EU:n mahdolliseen laajentumiseen ensi vuosikymmenellä: se aikoo julkaista alkuvuodesta tiedonannon EU:n sisäisistä uudistuksista, jotka ovat tarpeen ennen unionin laajentumista. On hyvä, että tämä työ aloitetaan jo nyt.

Uusia tasa-arvoon liittyviä lainsäädäntöehdotuksia komissio ei enää esitä, mutta juuri nyt onkin kaikista tärkeintä saada isot, kesken olevat tasa-arvolait maaliin ennen vaalikauden vaihtumista. Näitä ovat naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen EU-direktiivi ja työstämäni direktiivi kansallisten tasa-arvoelinten minimistandardeista, joiden on tarkoitus taata vankka ja tasapuolinen syrjinnänvastainen suojelu kaikille EU-kansalaisille asuinmaasta riippumatta.

Lue lisää: Komission työohjelma 2024

Teksti on osa lokakuun toista uutiskirjettäni. Voit liittyä uutiskirjeen tilaajaksi täällä.

Kuva: Guillaume Périgois / Unsplash

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista