Kannanotot

Ajankohtaista

Kloonilihasta ei päästy yhteisymmärrykseen

29.3.2011 AjankohtaistaEkologinen Eurooppa KannanototSirpa sanonut

Parlamentin ja neuvoston viimeöiset neuvottelut uuselintarvikkeista päättyivät tuloksettomina. Osapuolten näkemykset eivät kohdanneet ja näin koko lainsäädäntöuudistus raukeaa. Mistä osapuolet neuvottelivat ja mitä nyt tapahtuu?

Parlamentti ja jäsenvaltiot olivat samaa mieltä siitä, että EU:ssa kiellettäisiin ainakin väliaikaisesti tuotantoeläinten kloonaaminen ja kloonieläimistä valmistettujen elintarvikkeiden tuominen EU:n alueelle. Ratkaisevaksi kiistakysymykseksi jäi kuitenkin se, missä määrin tätä kieltoa sovelletaan kloonattujen eläinten jälkeläisiin. Parlamentti on ajanut tiukkaa linjaa myös jälkeläisistä saatavien elintarvikkeiden kiellolle, koska se olisi ainut keino estää klooniteknologian leviäminen teollisessa eläintuotannossa. Jäsenvaltiot Hollannin, Espanjan, Saksan ja Ruotsin johdolla eivät kuitenkaan hyväksyneet tätä vaatimusta.

Parlamentin viimeinen kädenojennus aamuyöllä oli esitys, jossa kielletään kloonausteknologian käyttö elintarviketuotannossa EU:n sisällä ja vaaditaan kattavaa merkintäjärjestelmää kloonaukseen perustuville tuontielintarvikkeille. Neuvosto oli kuitenkin valmis tarjoamaan vain selvitystä kahden vuoden sisällä siitä, missä määrin kloonituotteiden merkintäjärjestelmä voidaan ottaa käyttöön.

EU-kielessä jäsenvaltioiden tavoitteet ”vaikutusten arvioinnista” ja ”toteutettavuustuskimuksesta” tarkoittavat käytännössä kuitenkin sitä, että mitään ei tapahtuisi moneen vuoteen. Aikaa tähän venkoiluun ei kuitenkaan ole – os kattavaa kieltoa tai merkintäjärjestelmää ei tehdä nyt, kloonattu perimä leviää tietämättämme koko Euroopan teolliseen lihankasvatukseen ja sitä kautta ruokapöytiimme.

Monet sanoivat neuvottelujen kuluessa, että heikkokin lakiuudistus on parempi kuin ei mitään. Neuvottelutulos alkoi kuitenkin näyttää parlamentin kannalta niin heikolta, ettei sitä olisi voinut hyvälläkään yrityksellä puolustella kollegoille saati sitten äänestäjille. Parlamentti teki myönnytyksiä koko neuvottelujen ajan, mutta meppiryhmän yksimielisesti määrittelemä takalauta tuli vastaan lopulta.

Kukaan ei vielä täysin tiedä, mitä nyt tapahtuu. Olemassa oleva lainsäädäntö kieltää kloonattujen eläinten käyttämisen elintarviketuotannossa, mutta toiveet orastavat nyt sen suuntaan, että klooniteknologian käytölle voitaisiin luoda kokonaan oma lainsäädäntönsä ja sen kautta kieltoa voitaisiin tulevina vuosina laajentaa. Tämän viimeisen neuvottelukierroksen koruton päätös tänä aamun kuuden aikaan ei kuitenkaan anna aihetta asettaa toiveita liian korkealle.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista