Kannanotot

Ajankohtaista

Kirjallinen kysymys komissiolle: Perusteet neljän suden suojelusta poikkeamiseen

10.12.2020 AjankohtaistaEkologinen Eurooppa KannanototInhimillinen Eurooppa KannanototYleinen

Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 138 artikla
Sirpa Pietikäinen (PPE)
Aihe: Perusteet neljän suden suojelusta poikkeamiseen

Suomen riistakeskus Oulun päätöksessä (2020-1-000-18516-0) myönnetään lupa neljän suden
suojelusta poikkeamiseen. Käytännössä luvalla voidaan tappaa kokonainen lauma. Lupa oikeuttaa
lisäksi poikkeamaan kiellosta metsästää moottoriajoneuvoa käyttäen.

EU:n luontodirektiivin 16 artiklan mukaan suurpetojen metsästys on sallittua ainoastaan silloin, kun
muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole, ja jollei poikkeus haittaa kyseisten lajien kantojen suotuisan
suojelun tason säilyttämistä. Susi on Suomessa poronhoitoalueen ulkopuolella luontodirektiivin liitteen
IV a tarkoittama laji, jota koskee artikla 12 mukainen tiukka suojelu, ja josta voidaan poiketa
ainoastaan artikla 16 mukaisin edellytyksin.

Suomen riistakeskus Oulu ei ole noudattanut päätöksessään luontodirektiivin 16 artiklan edellyttämää
harkintaa. Susi ei ole edelleenkään Suomessa suotuisalla suojelun tasolla. Luonnonvarakeskuksen
arvion (maaliskuu 2020) mukaan Suomessa on tällä hetkellä 24 susilaumaa, mikä on alle maa- ja
metsätalousministeriön laatiman sudenhoitosuunnitelman minimitason (25 laumaa).

Suomen riistakeskus on päätöksessään käyttänyt lupaperusteena myös salametsästyksen
ennaltaehkäisyä, josta EU-tuomioistuin on aiemmin ennakkoratkaisussaan C-674/17 on aiemmin
linjannut.

On epäiltävissä, ettei tilanteessa ole riittävästi käytetty tai selvitetty suden metsästykselle
vaihtoehtoisia ratkaisuja luontodirektiivissä edellytetyllä tavalla. Samoin on syytä epäillä, että susien
poikkeuslupaharkinnassa sosiaalisten syiden soveltamista tulkitaan tällä hetkellä laajentavasti siten,
että hallintokäytäntö ei ole luontodirektiivin mainitun kohdan sanamuodon ja tarkoituksen mukainen.

Miten komissio aikoo puuttua suden suojelun puutteelliseen toteutukseen Suomessa?

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista