Kannanotot

Ajankohtaista

Kiertotaloutta ja ympäristövastuuta ENVI-valiokunnassa

27.1.2021 AjankohtaistaBlogiEkologinen Eurooppa KannanototYleinen

Kiertotalous on välttämätöntä, jotta voimme pienentää Euroopan tuotannon ja kulutuksen ympäristövaikutuksia. Jos kaikki kuluttaisivat kuten EU:ssa, tarvitsisimme kolmen maapallon verran luonnonvaroja. Kilpailu niukentuvista resursseista vain kiihtyy – voittaja on se, joka osaa tehdä vähemmästä enemmän. Kiertotaloudella taataan siis myös kilpailukykyinen ja innovatiivinen talous. Kiertotalous tukee ilmasto- ja biodiversiteettisopimusten sekä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Vaadimme komissiota asettamaan tiedeperusteiset sitovat tavoitteet vuodelle 2030 EU:n materiaali- ja kulutusjalanjälkien saattamiseksi maapallon kestokyvyn rajoihin vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi vaadimme komissiota laajentamaan ekosuunnitteludirektiiviä koskemaan laajasti muitakin kuin energiaan liittyviä tuotteita.

Tuotteiden suunnittelu on ensisijaisen tärkeää. Mielestäni kaikkien tuotteiden ja pakkausten tulisi olla kestäviä, uudelleenkäytettäviä, korjattavia, päivitettäviä ja kierrätettäviä.

Mietinnössä pyydetään komissiota esittämään lainsäädäntöä vihreistä julkisista hankinnoista, jotta kestävät vaihtoehdot olisivat oletusvaihtoehto.

Korostamme myös tarvetta minimoida jätteenpoltto sekä siirtyä pois kaatopaikoista. Jätteenkäsittelyn osalta olisin toivonut kieltoa kaatopaikoille sekä uusien jätteenpolttolaitosten rakentamiselle.

Parlamentti otti kantaa myös tärkeimpiin arvoketjuihin: elektroniikka, pakkaukset, muovit, autot ja akut, tekstiilit, rakennukset sekä ruoantuotanto.

Ympäristövaliokunnan hyväksymä teksti tulee löytymään myöhemmin täältä: https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2077(INI)&l=en

Komission uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma löytyy täältä: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/fi/ip_20_420/IP_20_420_FI.pdf

Yritysten ympäristövastuusta annoimme lausunnon oikeudellisten asioiden valiokunnalle. Otimme kantaa yritysten vastuuseen ottaa huomioon ympäristövahinkojen yhteiskunnalliset kustannukset, vaadimme ympäristörikos- ja ympäristövastuudirektiivien päivittämistä, rangaistusten tiukentamista sekä puuttumista järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

 

 

 

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista