Kannanotot

Ajankohtaista

Kestävien investointien ohjelma tukemaan talouden muutosta

16.1.2020 AjankohtaistaEkologinen Eurooppa KannanototGlobaali Eurooppa KannanototUutiskirje

Siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan on välttämättömyys, ei valtioiden ja yritysten valinta. Rapautamme maapallon elinvoimaisuuden ellemme toimi ripeästi. Se ei silti tarkoita, että muutos olisi helppo, tai että muutos kohtelisi toimialoja ja alueita maapallolla samanlaisesti. Siksi tukea siirtymään tarvitaan. Uudella rahastolla voidaan rahoittaa teollisuuden toimintatapojen muutosta kestävämmäksi ja sitä kautta tukea olemassa olevien työpaikkojen säilyttämistä tai uusien syntymistä ja uudelleen kouluttautumista. Rahastosta voisi saada tukea esimerkiksi energiatehokkuusremontteihin, sähköverkkojen niin sanottuihin supergrideihin tai investointeihin joukko- ja raideliikenteeseen.

Kestävä investointiohjelma rahastoineen ovat tervetulleita aloitteita paitsi työpaikkojen myös uuden teknologian osalta. Siirtymärahastolla ei kuitenkaan saa kompensoida vanhan teknologian ja fossiilisten tuotantomuotojen tukemista. Rahastojen on aidosti tuettava uusien työpaikkojen ja innovaatioiden luomista.

Kestävän investointirahaston lisäksi Euroopan vihreän kehityksen ohjelman rahoittamiseksi tarvitaan kokonaisvaltaista muutosta. Yksin julkisella rahalla ei saavuteta ilmasto- ja ympäristötavoitteita riittävän nopeasti. Ilmasto- ja ympäristöperiaatteet pitää ulottaa koko rahoitussektorille, mutta myös EU:n julkiseen rahoitukseen. Investointipäätöksiin, budjettiin, julkishankintoihin ja lainsäädäntöaloitteisiin tarvitaan ympäristövaikutusten seurantamekanismi ja vaikutusarviointi.

Tämän ja muita täysistuntoviikon aiheita löydät uutiskirjeestäni.Tilaa uutiskirje

Kuva: Alexander-777  Lähde:  Pixabay

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista