Kannanotot

Ajankohtaista

Keskustelua naisten roolista rauhanrakennuksessa

15.6.2011 AjankohtaistaGlobaali Eurooppa KannanototSirpa sanonut

Eilen parlamentin naisten oikeuksien ja tasa-arvon valiokunnassa vieraili kuultavana Elisabeth Rehn. Ennen valiokuntakuulemista tapasimme yhdessä Elisabethin kanssa eurooppalaisten rauhanrakennusjärjestöjen kattojärjestö EPLOn edustajia keskustellaksemme siitä, miten naisten roolia voitaisi vahvistaa eurooppalaisessa rauhanrakennuspolitiikassa.

Naisten asemaa rauhantyössä käsittelevä YK:n päätöslauselma 1325 hyväksyttiin jo 11 vuotta sitten. Päätöslauselmassa alleviivataan naisten roolin tärkeyttä konfliktien ennaltaehkäisyssä ja konfliktien ratkaisussa. YK-jäsenmailta on edellytetty kansallisia toimintaohjelmia päätöslauselman toteuttamiseksi. Toimintaohjelmia on saatu aikaiseksi vaihtelevalla menestyksellä. Suomi teki omansa vuonna 2008.

Naisten aseman vahvistaminen rauhanrakennustyössä on erityisen ajankohtainen teema myös EU:ssa, nyt kun uutta ulkosuhdepolitiikkaa käytännössä rakennetaan. EPLO on omalta osaltaan tehnyt ansiokasta  työtä asian puitteissa Brysselissä. Konkreettisia työkaluja tulee kehittää lisää ja poliittista tahtoa asian ympärillä vahvistaa.

Naisten aseman vahvistaminen konfliktien ratkaisussa ei saa olla vain löysää puhetta. Jo rauhanvälitysvaiheessa naisten osallistuminen neuvottelupöytiin pitää varmistaa. Samoin konfliktien jälkeisessä rauhanrakentamisessa paikallistasolla naisten rooli on lähes aina keskeinen. Tämä kaikki vaatisi lisää määrätietoista panostusta, myös rahalllista, naisten aseman edistämiseen usein patriarkaalisissa paikallisyhteisöissä ja myös laajemmin rauhan- ja turvallisuuspolitiikan rakenteissa.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista