Kannanotot

Ajankohtaista

Kehityspolitiikka pitää muistaa kaikilla politiikan aloilla

17.3.2023 AjankohtaistaBlogiGlobaali Eurooppa Kannanotot

EU ja sen jäsenmaat ovat sitoutuneet kehityspolitiikan johdonmukaisuuteen (Policy Coherence for Development, PCD). Johdonmukaisella kehityspolitiikalla jäsenmaat ottavat huomioon kehitystavoitteet kaikessa politiikassa, jolla on todennäköisesti vaikutusta kehittyviin maihin. Tämän pitäisi minimoida ristiriitoja toimialojen välillä ja lisätä kehitysyhteistyön tehokkuutta kehittyvien maiden hyväksi.

Kehityspolitiikan koherenssista on puhuttu jo pitkään. Koherenssin puute on ongelma: kun toisaalla autamme kehitysyhteistyön keinoin, toisaalla esimerkiksi viemme jätteitä kehitysmaihin ja hyväksikäytämme niiden raaka-aineita. Monet kehittyvät maat kärsivät jo nyt ilmastonmuutoksesta, mikä näkyy meillä pakolaisvirtoina. Koherenssin merkitys olisikin todella tärkeää – kauppa- ja ympäristöpolitiikan sekä muun yhteistyön pitäisi olla aidosti yhteneväistä kehitystavoitteiden kanssa. Tästä on puhuttu kauan, mutta liian vähän on saatu aikaan.

Parlamentti äänesti maaliskuun täysistunnossa mietinnöstä, joka vaatii EU:n kehityspolitiikan johdonmukaisuuden tarkistamista ja kehityspolitiikan kehittämistä. Jo vuonna 2018 tehdyssä ulkoisessa arviossa havaittiin useita puutteita unionin kehityspolitiikassa, ja parlamentin mietintö yrittää puuttua näihin epäkohtiin. Päätöslauselmassa painotetaan EU-instituutioiden vahvempaa yhteistyötä ja peräänkuulutetaan jäsenmaiden roolia kehityspolitiikassa.

YK:lla on erityinen paikka sydämessäni, ja Agenda2030-tavoitteiden selkeä sitominen EU:n kehityspolitiikkaan lisäisi politiikan uskottavuutta ja toisi kestävän kehityksen globaalit tavoitteet sen osaksi. Kaukaisemmat alueet ja ongelmat saattavat unohtua silloin, kun lähellä myrskyää, mutta Venäjän hyökkäyssodan ohella meidän on muistettava johdonmukaisen ja jatkuvan kehityspolitiikan merkitys myös muualla maailmassa.

Lue lisää:17

Hyväksytty teksti: Kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuus

Teksti on osa maaliskuun uutiskirjettäni. Voit liittyä uutiskirjeen tilaajaksi täällä.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista