Kannanotot

Ajankohtaista

Kansallinen sote-uudistus ei riitä kaikkeen – syyskuun täysistunnossa hyväksyttävät EU:n terveysunionia koskevat lakialoitteet ovat askel oikeaan suuntaan

14.9.2021 AjankohtaistaBlogiGlobaali Eurooppa KannanototInhimillinen Eurooppa KannanototMedialleTiedote

EU on ottanut isoja harppauksia parempaan päin unionin yhteisen terveyden edistämisessä ja suojelussa. Marraskuussa 2020 Euroopan komissio ilmoitti EU:n terveysunionin perustamisesta. Meidän pitääkin ottaa käyttöön kaikki se osaaminen, jota 27 jäsenmaan unionillamme on tarjota. On monia asioita, joihin kansallinen sote-uudistus ei riitä.

Parlamentti hyväksyi selvin luvuin syyskuun täysistunnossa kaksi erittäin tärkeää terveysaiheista lainsäädäntöehdotusta osana terveysunionia sekä EU:n ja EU-maiden parempaa yhteistä pandemioiden ehkäisyä ja terveyskriiseihin reagoimista.

Lait vahvistavat Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen ECDC:n mandaattia ja helpottavat ja yhtenäistävät jäsenvaltioiden toimia rajat ylittäviä terveysuhkia vastaan.

On tärkeää toimia yhdessä mahdollisten koronaviruspandemioiden kaltaisten kriisien estämiseksi ja hallitsemiseksi, mutta kriisitilanteiden lisäksi tarvitsemme enemmän myös normaaliajan yhteistyötä. Euroopan tartuntatautiviraston ECDC:n mandaatin vahvistaminen on ehdottoman tärkeää, jotta Euroopan laajuinen epidemiologinen seuranta, valvonta sekä varautuminen on yhtenäistä ja koordinoitua. Emme voi antaa covid-19-katastrofin sekaannuksen toistua.

Olen jo pitkään peräänkuuluttanut vahvempaa EU:ta terveyden osalta. Komission terveysunioni-esityksessä kaikki jäsenmaat valmistautuisivat ja reagoisivat terveyskriiseihin yhdessä, edulliset ja innovatiiviset lääkintätarvikkeet olisivat kaikkien saatavilla ja maat yhdessä parantaisivat syövän ja muiden sairauksien ennaltaehkäisyä, hoitoa ja jälkihoitoa. Tämä on askel oikeaan suuntaan.

Tarvitsemme normaaliaikojen yhteistyötä, panostamista perussairauksien hoitoon, terveydenhuollon investointeihin ja henkilökunnan kouluttamiseen. Suurten kansansairauksien kuten sydän- ja verisuonitautien ja diabeteksen vastainen työ on yhä tärkeämpää väestön ikääntyessä.

Esimerkiksi harvinaissairauksien osalta referenssikeskukset kokoavat alan parasta osaamista samaan paikkaan, ja niiden riittävästä resursoinnista pitää huolehtia. Samaa osaamiskeskusmallia on syytä laajentaa myös muiden yleisten sairauksien osalta.

Tuleva laki parantaa ECDC:n reaaliaikaista epidemiologista valvontaa ja kriisitilanteisiin varautumista ja reagointia. Jäsenmaille asetetaan velvoitteita raportoida ja tuottaa dataa tarttuvista taudeista sekä kaikista vakavista rajat ylittävistä terveysuhista varhaisvaroitus- ja reagointijärjestelmän (EWRS) kautta, ja ilmoittamaan toteutetuista reagointitoimenpiteistä viipymättä.

Asetusehdotuksessa valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhista tehostetaan EU-tason koordinointia globaaleja terveysuhkia vastaan monin eri tavoin. Kansallisten ja unionin valmius- ja reagointisuunnitelmia vahvistamalla parannetaan terveydenhuollon jatkuvuutta ja seulontaa. Asetusehdotus luo rajat ylittäviä alueita terveydenhuollon suunnitteluun, koulutukseen ja koordinointiin niiden jäsenvaltioiden alueille, jotka jakavat vähintään yhden rajan. Tämä koskee siis esimerkiksi myös Suomea ja Ruotsia.

Lisätietoa:

Mietintöteksti ja hyväksytty teksti, Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus

Mietintöteksti ja hyväksytty teksti, Valtioiden rajat ylittävät vakavat terveysuhat

Kirjoitin lisää aiheesta viime viikolla Akavalaiseen.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista