Kannanotot

Ajankohtaista

Hyvää kansainvälistä naistenpäivää!

8.3.2021 AjankohtaistaBlogiInhimillinen Eurooppa KannanototYleinen
Tarvitsemme osallistuvia naisia yhteiskunnallisessa toiminnassa, politiikassa ja johtotehtävissä. On meidän kaikkien etu ja tasa-arvoisten yhteiskuntien edellytys, että myös naiset ovat päättämässä asioista ja kyseenalaistamassa olemassa olevia kaavoja ja rakenteita. Asiat ovatkin menneet eteenpäin, mutta yhteiskunnissamme on edelleen naisten toimintaa rajoittavia rakenteita: esimerkiksi vihapuhe ja uhkailu erityisesti verkossa ja sosiaalisessa mediassa rajoittavat naisten poliittista toimintaa tai aktivismia. Tämän täytyy loppua, ja myös alustoilla täytyy olla vastuunsa siinä, että naisiin kohdistuvan vihapuheen ei sallita kukoistaa ilman valvontaa.
 
Rajusta, henkilöön menevästä ja naisten tilaa rajoittavasti vihapuheesta on kuulunut huolestuttavaa puhetta myös lähestyvien kuntavaalien yhteydessä. Olemme vihdoin päässeet tilanteeseen, jossa naisten ja nuorten ihmisten määrä poliittisessa päätöksenteossa kasvaa. Vihapuhe ei saa murtaa näitä saavutuksia.
Nuori tarvitsee identiteettinsä muotoutumisessa ja minäkuvansa kehittymisessä paitsi tukea kotoa, koulusta ja ystäviltä myös myönteistä viestiä kanssaihmisiltä, ympäröivästä yhteiskunnasta ja sen asenteista. Erityisesti tyttöjen kokema ahdistelu ja kiusaaminen verkossa ja muualla voivat olla kokemuksia, jotka rapauttavat itseluottamusta ja myönteistä minäkuvaa – ja sitä kautta esimerkiksi rohkeutta lähteä vaikuttamaan asioihin, vaikkapa politiikan tai sosiaalisessa mediassa vaikuttamisen kautta. Ilkeily ja vihapuhe eivät johdu itsessään sosiaalisesta mediasta, jossa on myös paljon hyvää. Valitettavasti somen aikakaudella nuoret ovat kuitenkin aiempaa enemmän vihapuheen, uhkailun tai ilkeiden kommenttien kohteina. Tämä vaikuttaa erityisesti tyttöjen ja naisten minäkuvaan, eli ryhmään, joka muutenkin yhteiskunnassa kärsii syrjivistä rakenteista ja ajatusmalleista. Parantamalla tyttöjen kohtelua ja rohkaisua rakennamme tasa-arvoisempaa tulevaisuutta aivan kaikille.
 
Vihapuhe, kiusaaminen ja ahdistelu ovat naisiin kohdistuvan väkivallan muotoja. Niiden tarkoitus on kaventaa naisten ja tyttöjen tilaa yhteiskunnassa – hyökkäysten pelossa naisten ja tyttöjen rohkeus ottaa tilaa yhteiskunnassa, olla omia itsejään, tavoitella unelmiaan ja nostaa esille epäkohtia hiipuu. Tällainen kehitys täytyy pysäyttää koko EU:ssa. Vihapuhe on kriminalisoitava, ja vihapuhe sekä alustojen vastuu täytyy huomioida EU:n tulevassa digilainsäädännössä. Kaiken, mikä on laitonta ”oikeassa elämässä”, tulisi olla sitä myös verkossa.
Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista