Kannanotot

Ajankohtaista

Huhtikuun 1. uutiskirje

4.4.2014 Ajankohtaista

Onko sinulla joku tuttu, joka voisi olla kiinnostunut vastaanottamaan uutiskirjeeni? Jaa kirje alla olevista linkeistä tai lähetä minulle sähköpostiosoite, johon kirjeen voi jatkossa lähettää.

 

  • Lääkinnällisten laitteiden kehittäminen tärkeä osa terveyspalvelujen sähköistymistä
  • Krooniset sairaudet esillä
  • Kansalaisten oikeudet parlamentin tarkastelussa
  • YK:n vahvistamisen tulisi olla yksi EU:n yhteisen ulkopolitiikan kulmakivistä
  • Ympäristökirjanpito laajenee
  • Olen tavattavissa Suomessa – Riihimäki, Helsinki, Tampere, Hämeenlinna

Lääkinnällisten laitteiden kehittäminen tärkeä osa terveyspalvelujen sähköistymistä

Yksi Euroopan unionin tämän hetkisistä kärkihankkeista on digitaalisten markkinoiden kehittäminen, jonka osalta tarvitaan vielä huimia edistysaskeleita. Yhtenäisten standardien puute, erilaiset lainsäädännöt ja yhtenäisen tietosuojan puute ovat muun muassa seikkoja, jonka vuoksi digitaalisia palveluja tarjoavat yritykset kokevat hankalaksi toimintojensa laajentamisen rajojen yli.

Yksi merkittävä digitaalisten palvelujen ala tulevaisuudessa on sähköisten terveyspalvelujen kehittäminen. Suurin merkitys terveyspalvelujen ja -tietojen sähköistämisellä tulisi sitä kautta, että jokaisen ihmisen terveyshistoria saataisiin yhteen paikkaan, esimerkiksi pilvipalveluun. Näiden standardien myötä kaikki terveydenhuollon tapahtumat kirjautuisivat henkilökohtaisiin tietoihin, joihin potilas pääsisi käsiksi paikasta riippumatta esim. sähköisen seurantakortin, USB-tikun tai koodin avulla.

Ja koska terveydenhoito siirtyy yhä enemmän koteihin ja itsetestaukseen, terveyttä mittaavat laitteet tulisi kehittää sellaisiksi, että kotisohvalla mitatut verenpainetulokset siirtyvät automaattisesti omiin sähköisiin tietoihin. Tällä viikolla otettiin tärkeä askel eteenpäin tässä asiassa, kun parlamentti sinetöi kantansa koskien lääkinnällisten laitteiden tiukempia turvallisuusvaatimuksia. Kun laitteita käyttävät yhä enemmän potilaat itse, on entistä tärkeämpää varmistaa niiden turvallisuus. Lakiuudistuksen taustalla on pari vuotta sitten markkinoille päässeet virheelliset rintaimplantit. Lainsäädäntö paketoidaan syksyllä, kun parlamentti ja jäsenvaltiot ovat neuvotelleen sen lopullisesta sisällöstä.

 

Krooniset sairaudet esillä

YK:n vuonna 2010 hyväksymä kroonisia sairauksia koskeva julistus herätteli poliittisia päättäjiä myös Euroopassa. Neuvonnan lisääminen, taloudelliset ohjauskeinot, terveellisten elintarvikkeiden aktiivinen edistäminen sekä terveydenhuollon ja palvelujen saatavuus kaikille olivat YK:n julistuksen tärkeimmät viestit.

Myös EU-tasolla on pohdittu keinoja ehkäistä ja vähentää kroonisia sairauksia. Euroopassa 87 prosenttia kuolemista johtuu kroonisista sairauksista. Tällä viikolla Brysselissä järjestettiin suuri konferenssi, joka keräsi yhteen asiantuntijat, potilaat ja päättäjät määrittelemään tarvittavia toimenpiteitä tuleville vuosille. Olen Euroopan parlamentissa osallistunut aktiivisesti kroonisia sairauksia koskevaan keskusteluun useissa terveyspoliittisissa ryhmissä.

Kaikki suuret kansansairaudet, kuten syövät, diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet, muistisairaudet, hengityselinsairaudet sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet, johtuvat pitkälti samankaltaisista syistä. Näihin syihin puuttuminen on välttämätöntä, jos halutaan aktiivista ikääntymistä ja ennaltaehkäistä näitä sairauksia.

Ruokapolitiikka on aivan keskeinen sairauksien ehkäisemisen väline. Elintarvikelainsäädännöllä voidaan puuttua esimerkiksi siihen, kuinka ravintoköyhiä tai sokeririkkaita tuotteita meille myydään ja millaista lisäainecoctailia meille tarjotaan.

Liian vähäinen liikkuminen on toinen riskitekijä, jota voidaan helposti pienentää. Yhdyskuntasuunnittelussa on taattava vehreät ja hyvät kevyen liikenteen väylät ja palvelujen saavutettavuus muutoinkin kuin autoillen.

Lapsuudesta alkavan, elinikäisen hyvän ennaltaehkäisevän terveydenhuollon on oltava jokaisen kansalaisen oikeus. Riskiryhmät löytävä ja varhain auttava kattava terveydenhuolto on kustannustehokkain tapa ennaltaehkäistä ja hoitaa kroonisia, ei-tarttuvia kansansairauksia.

 

Kansalaisten oikeudet parlamentin tarkastelussa

 

Suunnitelma, jonka mukaan EU kehittää oikeus-, vapaus- ja turvallisuuspolitiikkaansa, kulkee nimellä Tukholman ohjelma. Tarkastelimme parlamentissa tällä viikolla sen toimivuutta ohjelmakauden puolivälissä ja itse toimin asian esittelijänä parlamentin tasa-arvovaliokunnassa.

EU-kansalaisten oikeuksien edistämiseksi toin mietinnössäni esille erityisesti seuraavat tarpeet:

EU-kansalaisille on selvemmin tiedotettava, miltä ovelta saa oikeustapauksissa apua. Esimerkiksi EU:n perusoikeuskirjaan vedottaessa lähes puolet tapauksista ei kuulu kyseiseen toimivaltaan. Jokaisen on saatava tietoa ja apua, ja sen löytyminen mahdollisimman helposti on kaikkien kannalta järkevää.

Tasa-arvon saralla suurimmat epäkohdat liittyvä naisiin kohdistuvaan väkivaltaan sekä epätasa-arvoon poliittisessa päätöksenteossa. EU-tasolla olisi mietittävä jämerämpiä keinoja näiden ongelmien ratkaisemiseksi.

Kansalaisten liikkumisen tiellä on yhä esteitä EU-alueella. Nostaisin tärkeimmiksi muutostarpeiksi siviili- ja muiden virallisten dokumenttien vastavuoroisen tunnustamisen sekä eläkeoikeuksien ja –kertymien siirtyminen eri maissa tehdyn työuran jäljiltä.

 

YK:n vahvistamisen tulisi olla yksi EU:n yhteisen ulkopolitiikan kulmakivistä

 

Parlamentin Brysselin mini-täysistunnossa keskusteltiin torstaina yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan suunnasta ja tulevaisuudesta. Yksi tämän politiikan kulmakivistä tulisi olla maailmanjärjestö YK:n vahvistaminen.

Kansainväliset valtasuhteet ovat muuttuneet viime vuosiena: EU:n globaali painoarvo ja merkitys on kiistatta pienentynyt – eikä näköpiirissä ole suunnanmuutosta tälle kehityskululle.

On EU:n omassa intressissä vahvistaa YK:ta ja huolehtia omalta osaltaan siitä, että maailmanjärjestöllä on nykyistä vahvempi rooli tulevaisuuden maailmassa. Tarve YK:n kaltaiselle järjestölle ei ole hävinnyt minnekään – päinvastoin. EU:lla on edelleen vaikutusvaltaa YK:ssa ja mahdollisuudet oikealla diplomatialla ja yhtenäisellä toiminnalla kasvattaa tuota vaikutusvaltaansa nykyisestä. Sitoutumalla näyttävästi ja yhtenäisesti YK:n toimintaan ja maailmanjärjestön uudistamiseen EU:lle on mahdollista nyt varmistaa se, että meillä on myös tulevaisuudessa toimiva ja kansainvälisen lainmukainen paikka neuvotella.

Euroopan unionin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on ensisijaisesti multilateraalia osaamista ja politiikkaa: se on meidän työkalumme paremman maailmanjärjestyksen rakentamiseen. Se on myös se keino, millä voimme puolustaa eurooppalaisia – ja kansallisia – intressejämme maailmassa ja puolustaa EU- kansalaisten hyvinvointia. Tämä siksi, että me emme ole sotilaallinen suurvalta, eikä meistä sellaista ole tulemassa.

 

Ympäristökirjanpito laajenee

 

Vuonna 2011 voimaantullutta asetusta ympäristökirjanpidosta laajennettiin nyt parlamentin päätöksellä uusiin luokkiin. Alkuperäisen asetuksen mukaan jäsenmaiden tuli sisällyttää ympäristökirjanpitoonsa – ja perinteisemmän BKT:n rinnalle – päästöjä ilmaan koskevat tilit, ympäristöön liittyvät verot ja materiaalivirtatilit.

Eurostatin ja jäsenmaiden yhteisen pilottitutkimuksen jälkeen komissio ehdottaa nyt, että kirjanpitoa laajennetaan uusiin luokkiin, joita ovat ympäristönsuojelumenot, ympäristöhyödykkeet ja -palvelut sekä fyysisiä energiavirtoja koskevat tilit.

Tieto luo pohjaa politiikalle. Ilman, että voimme mitata toimiemme ja politiikkaamme vaikutuksia, emme voi tehdä hyvin perusteltuja päätöksiä. Tämän vuoksi ympäristökirjanpitoa koskeva lainsäädäntö on äärimmäisen tärkeää.

 

Olen tavattavissa Suomessa

Lauantaina 5.4

Klo 10.30-11.00 Riihimäen kokoomuksen EU-vaalien avajaistilaisuus, Cafe Laurell Hämeenkatu 30, http://www.riihimaenkokoomus.fi/kalenteri.html
Klo 12-13.30 OmaKoti-messujen vaalipaneeli, tila 103 A. Helsingin messukeskus. http://www.messukeskus.com/Sites3/Kevatmessut2014/Kavijat/Sivut/default.aspx
Klo 14-16 Kokoomuksen vaalistartti Helsingissä, Radisson Sas Blue Plaza, Mikonkatu 23.

Perjantaina 11.4

Klo 13-13.30 Late Payment -seminaari, Eurooppa-talolla Helsingissä.
Klo 15-16 Eläintutkimuspäivät, Helsingin yliopiston päärakennus, Fabianinkatu 33.

Lauantaina 12.4
Klo 11.30-15, Tampereen supermessut messukeskuksessa. Haastattelen klo 11.30 Rahatalous-kirjan tekijöitä sekä klo 14.15 mukana Into-kustannuksen vaalipaneelissa. http://www.supermessut.fi/
Klo 15.45 Kokoomuksen SOTE-ilta, Tampereen Pantti Oy:n auditorio, Puutarhakatu 11

Sunnuntaina 13.4
Klo 9.30-10.30 Turengin markkinoilla.
Pet expo + luomu + kädentaito Helsingin Messukeskuksessa. Klo 11.45 puheenvuoro lemmikkieläinten hyvinvoinnista ja klo 13 puheenvuoro luomumessujen puolella. http://www.messukeskus.com/Sites2/lahiruokaluomu/Sivut/default.aspx

Torstaina 17.4 Hämeenlinnan seniorien torstaituokio klo 13.30, aiheena EU-vaalit. Wetter, kahvila Fredrika.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista