Kannanotot

Ajankohtaista

Heinäkuun uutiskirje ilmestynyt

6.7.2012 AjankohtaistaSirpa sanonut
  • Neuvoston kokouksessa oikeansuuntaisia askeleita
  • Neuvoston puheenjohtajan nuija Tanskalta Kyprokselle
  • Parlamentti hyväksyi eläinten hyvinvointistrategian vuosille 2012 – 2015
  • Liikenneturva paranee eCall-järjestelmällä

Lue myös Verkkouutisten artikkeli eurosta luopumisen hinnasta!

Neuvoston kokouksessa oikeansuuntaisia askeleita

Täysistunnossa keskusteltiin vilkkaasti neuvoston viimeviikkoisesta kokouksesta. Keskiviikkona äänestetyissä päätöslauselmissa kokousta kiiteltiin varovaisesti.

Neuvoston kokouksessa sovituilla askeleilla luotiin oikeansuuntainen kehityskulku kohti EU:n kattavaa pankkiunionia. Äärimmäisen myrkylliseksi osoittautunut ja kriisin eskaloitumista edistänyt yhteys valtion velan ja pankkien keräämien velkojen välillä on nyt aika katkaista. Tähän voidaan päästä niillä lääkkeillä, joihin neuvostossa viime viikolla päädyttiin.

Nyt luonnosteltu pankkiunioni ja kehitys eivät tarkoita sitä, että ”piikki” olisi tulevaisuudessa auki myös pankeille, ylivelkaantuneiden valtioiden lisäksi. Päinvastoin, kyse on nimenomaan siitä, että veronmaksajien piikkiin ei enää tulevaisuudessa laskuteta enää yhdenkään pankin virheitä tai väärinkäytöksiä, vaan piikki osoitetaan laskutettavaksi niille, jotka laskun ovat aikaansaaneet: pankeille itselleen.

Neuvoston kokouksessa luonnosteltiin ne kehykset, joihin tuleva kehitys istuisi – yksityiskohdat ovat vielä auki. On tärkeää, että prosessia lähdetään nyt rakentamaan loogisessa järjestyksessä ja toimivana kokonaisuutena. Tähän tulee ensin kuulua vahvan toimivallan omaava eurooppalainen pankkiviranomainen, jolla on mm. valtuudet saneerata vaikeuksiin joutuneet pankit, ja sitten yhteiseurooppalainen kriisirahasto, jolla voidaan taata talletussuoja ja jonka avulla varmistetaan, että pankit itse huolehtivat mahdollisessa kriisissä syntyvistä tappioista. Konseptina tällainen ajatus ”pankkien riskivakuutuksesta” on hyvä. Yksityiskohdista sovittaessa on kuitenkin varmistettava se, että juuri ne pankit, joilla suurimmat riskit ovat, maksavat yhteiseen rahastoon myös suurimman ”riskivakuutuksen”.

Neuvoston puheenjohtajan nuija Tanskalta Kyprokselle

Tanskan puolivuotinen urakka neuvoston puheenjohtajana päättyi kesäkuun loppuun, seuraavaksi puheenjohtajan vastuu siirtyy Kyprokselle.

Puheenjohtajan voidaan sanoa asettavan marssijärjestyksen johtamalleen puolivuotiskaudelle: puheenjohtajamaa johtaa kokouksia, laatii asialistat ja vahvistaa kokousten päivämäärät. Täysistunnossa puhunut Kyproksen presidentti Demetris Christofias eritteli maansa puheenjohtajuuden prioriteetteja, joista tärkeimpiin lukeutuvat seuraavan viisivuotiskauden (2014-2020) rahoituskehykset sekä Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä. Vaikka Lissabonin sopimuksen myötä luotu neuvoston pysyvän puheenjohtajuus – mitä virkaa Herman Van Rompuy tällä hetkellä hoitaa – siirsi vaihtuvan puheenjohtajan komentolistalta pois huippukokousten johdon, jäi puheenjohtajan kontolle kuitenkin suurin osa käytännön lainsäädäntötyön johtoa.

Tällä viikolla parlamentti keskustelin niin ikään komission työohjelmasta vuodelle 2013. Työohjelmaan komissio kirjaa ne laki- ja muut aloitteet, joita se suunnittelee vuoden aikana esittävänsä. Komissio pitelee käsissään aloiteoikeutta EU-lainsäädäntöön ja työohjelma on näin ollen hyvä ”kartta” siihen, mitä lainsäädännön puolella tulevana vuotena oikein tapahtuu. Työohjelmat löytyvät komission sivuilta osoitteesta http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm.

Parlamentti hyväksyi eläinten hyvinvointistrategian vuosille 2012 – 2015

EU säätelee eläinten hyvinvointiin liittyviä asioita tällä hetkellä mm. eläinkuljetusten ja tuotantoeläinten hyvinvointistandardien osalta. Olemassa oleva lainsäädäntö on kuitenkin osoittautunut tehottomaksi ja tulevassa strategiassa painotetaan erityisesti nykysäännösten toimeenpanon tehostamista ja valvontaa.

Lissabonin sopimuksen myötä eläinten hyvinvointi nostettiin itse perussopimustekstiin ja niin ollen se on nykyään otettava huomioon kaikessa politiikanteossa. EU:n strategia eläinten hyvinvoinnille sisältääkin aiempaa monipuolisempia teemoja. Mukaan on otettu mm. lemmikkieläimet, mikä on mielestäni tärkeä askel. Tällä hetkellä lemmikkieläinten pidolle ei ole olemassa minkäänlaisia standardeja EU-tasolla, vaikka ongelmat kuten pentutehtailu ja kodittomat eläimet ovat yhteisiä. Erityisen iloinen olin siitä, että strategiaan saatiin mukaan vaatimus Euroopan-laajuisesta lemmikkieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmästä.

Liikenneturva paranee eCall-järjestelmällä

Parlamentti hyväksyi tällä viikolla esityksen autoon asennettavista järjestelmästä, joka hälyttää pelastustyöntekijät onnettomuuspaikalle automaattisesti. Tällä hetkellä järjestelmä on vapaaehtoinen, mutta sen käyttöönotto on ollut hyvin vähäistä. Parlamentti esittää järjestelmää pakolliseksi uusiin autoihin vuoteen 2015 mennessä.

Automaattinen hälytysjärjestelmä on merkittävä liikenneturvallisuuden parannus erityisesti harvaan asutuissa maissa, kuten Suomessa. Harvaan liikennöidyillä teillä hälytyksen tekeminen saattaa viivästyä jopa tunneilla, mikä voi osoittautua kohtalokkaaksi onnettomuuden uhrien kannalta.

Kesä-Suomessa minua voi tavata:

14.7  SuomiAreenan varaslähtö, Tampere
18.7  SuomiAreena, Pori
20.7  SuomiAreena, Pori
21.7  Jaakonmarkkinat, Renko
2.8  Saimaa-summit, Savonlinna
8.8  Lohjalla
11.8  Elomessut, Hämeenlinna
21.8  Lappeenranta
23.8  Tampereella
29.8  Kestävän kehityksen seminaari, Helsinki
31.8     Seinäjoki + Kauhajoen ruokamessut

Kommentoitavaa? Kysyttävää? Laita minulle viestiä osoitteeseen sirpa.pietikainen@ep.europa.eu.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista