Kannanotot

Ajankohtaista

Heikot ilmastoneuvottelut ja uusiutuviin energialähteisiin siirtymisen vauhdittaminen

16.12.2022 AjankohtaistaEkologinen Eurooppa KannanototUutiskirje

Joulukuun täysistuntoviikolla keskusteltiin COP27 ilmastokokouksen lopputulemasta ja seuraavista askelista ilmastopolitiikassa. Lokakuussa Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselmansa kannasta ilmastokokoukseen, jossa vaadittiin valtioiden sitoutumista 1,5 asteen lämpenemisen toimiin ja EU:lta kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa niin omassa toiminnassaan kuin myös globaalilla tasolla. Euroopan parlamentissa ollaan hyvin pettyneitä, että neuvotteluissa ei saavutettu kunnianhimoisia päätöksiä ilmastonmuutoksen kiihtymisen pysäyttämiseksi. COP27 neuvotteluissa keskityttiin menetyksiin ja vahinkoihin sekä kehittyneiden maiden rooliin kehittyvien maiden tukemiseksi.

Euroopan parlamentissa keskusteltiin erityisesti Kiinan vaikutuksesta ilmastonmuutokseen sekä maan halusta vieläkin identifioitua kehittyväksi maaksi. Tämä mahdollistaisi maailman suurimman saastuttajan pienemmän vastuun ilmastonmuutoksen torjunnassa kuin mikäli Kiina laskettaisiin kehittyneeksi maaksi. Tämä on tietenkin täysin vastuutonta, mutta EU ei kuitenkaan saa piiloutua suurempien saastuttajien (Kiina ja Yhdysvallat) taakse ilmastonmuutoksen torjunnan taakanjaossa vaan meidän tulee olla edelläkävijöitä ja suunnannäyttäjiä. Sitä varten tarvitsemme entistä kunnianhimoisempaa ympäristö- ja energiapolitiikkaa.

Toivon juuri käynnistyneiltä biodiversiteettineuvotteluilta vahvempaa linjaa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi sekä biodiversiteetin ja ilmastonmuutoksen integroidumman päätöksenteon vahvistamista.

Uusiutuviin energianlähteisiin siirtyminen sekä energiatehokkuuden parantaminen ovat tärkeä osa ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä Euroopan energiaomavaraisuuden turvaamisessa. Euroopan parlamentti äänesti joulukuun täysistunnossa kannastaan koskien REPowerEU- paketin muutosehdotuksia Uusiutuvan energian direktiivi RED:iin sekä Energiatehokkuus- ja Rakennusten energiatehokkuusdirektiiveihin.

Parlamentti tukee uusiutuvan energian tuotantolaitosten hallinto- ja lupaprosessien nopeuttamista ja sujuvoittamista sekä uusiutuvien energialähteiden ”go-to”- alueiden nopeutetumpaa prosessia. Onkin erittäin tärkeää, että puhtaiden ja uusiutuvien energianlähteiden kapasiteettia kasvatetaan nopeasti ja tehokkaasti. On kuitenkin myös tärkeää huomioida mihin uusia energialaitoksia rakennetaan, minkä vuoksi Euroopan parlamentti tuki, ettei Natura 2000- luonnonsuojelualueita tai ekologisia käytäviä voida laskea uusiutuvan energian nopean kehittämisen alueiksi. Sen sijaan pettymykseksi, Euroopan parlamentti äänesti niukasti puolesta myös bioenergiaa hyödyntävien energialaitosten sijoittamista uusiutuvan energian ydinkehittämisalueille. Bioenergian kapasiteetin kasvattamista ei tulisi mielestäni tukea eikä siihen tulisi jäsenvaltioita kannustaa.

Energiatehokkuuden sekä erityisesti rakennusten energiatehokkuuden parantaminen ovat askelia oikeaan suuntaan. 40 prosenttia EU:n energiakulutuksesta kohdistuu rakennuksiin ja rakentamiseen. On siis ensisijaisen tärkeää kehittää rakennusten energiatehokkuutta sekä parantaa rakennusten energiaomavaraisuutta muun muassa aurinkopaneeleilla.

Linkki uusiutuvan energian direktiivistä annettuun mietintöön

 

Teksti on osa joulukuun uutiskirjettäni. Voit liittyä uutiskirjeen tilaajaksi täällä.

Kuva: NOAA / Unsplash

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista