Kannanotot

Ajankohtaista

Fit for 55 -ilmastopaketti

9.6.2022 AjankohtaistaEkologinen Eurooppa KannanototUutiskirje

Euroopan parlamentti äänesti keskiviikkona kannoistaan vihreän kehityksen ohjelmaan kuuluvan Fit for 55 -ilmastopaketin kahdeksaan esitykseen.

EU on sitoutunut olemaan ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Vuoteen 2030 mennessä päästöistä tulisi olla vähennetty jo 55 prosenttia verrattuna vuoteen 1990. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi komissio on esittänyt Fit for 55 –ilmastopakettia. Paketin 12 esitystä vaikuttavat muun muassa energiaan, polttoaineisiin, liikenteeseen, rakennusten energiatehokkuuteen, maankäyttöön ja metsätalouteen.

Meidän on asetettava tavoitteet ja vaatimukset tarpeeksi korkealle, jotta niitä ei tarvitse tiukentaa muutaman vuoden välein. Tämä on talouden kannalta välttämätöntä ja luo vakautta tulevaisuudennäkymiin. Jatkuvat päivitykset ja tarkastukset vaikeuttavat yritysten toimintaa.

Äänestin kunnianhimoisemman ilmastopolitiikan puolesta. EU:n on myös taloudellisesti kannattava olla muutoksen etulinjassa, sillä ilmastonmuutos vaikuttaa myös talouteen ja EU:n kilpailukykyyn. Ilmastonmuutoksen runtelema maailma on huono bisnekselle, puhumattakaan ihmisistä.

Osa takasin valiokuntaan, osa trilogeihin

Äänestys Fit for 55 -ilmastopaketin kahdeksasta aloitteesta johti kolmen aloitteen palauttamiseen valiokuntakäsittelyyn. Koska päästökaupan uudistusta ei hyväksytty, hidastus koskee myös sosiaalista ilmastorahastoa sekä hiilirajamekanismia (CBAM). Parlamentti äänestään näistä todennäköisesti kahden viikon kuluttua mini-täysistunnossa Brysselissä.

Taakanjaon, LULUCF:n ja autojen päästönormien osalta parlamentin kanta hyväksyttiin. Näiden osalta käsittely jatkuu neuvotteluissa jäsenmaiden kanssa.

Taakanjaossa parlamentti kannattaa komission esitystä vähennystavoitteille, mutta vaatii vähemmän joustavuutta sekä enemmän avoimuutta. Asetusta sovelletaan päästökaupan ulkopuolisilla aloilla, eli muun muassa liikenteen, maatalouden ja rakentamisen päästöihin ja se vastaa noin 60 prosentista EU:n kasvihuonekaasupäästöistä. 

Autojen päästöihin liittyen parlamentti esittää nollapäästötavoitetta vuoteen 2035 mennessä, eli  uusien polttomoottoriautojen myynnin lopettamista vuoteen 2035. 

LULUCF:n (maankäyttöä, maankäytön muutosta ja metsätaloutta koskeva asetus) osalta parlamentti kannattaa vähintään 310 Mt hiilinielutavoitetta vuoteen 2030 mennessä.

Näiden lisäksi Kansainvälisen lentoliikenteen päästöhyvitysjärjestelmää (CORSIA) koskeva ilmoitus ja Lentoliikenteen päästökaupan muuttaminen siirtyvät trilogeihin.

Teksti on osa kesäkuun uutiskirjettäni. Voit liittyä uutiskirjeen tilaajaksi täällä.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista