Kannanotot

Ajankohtaista

Eurooppalainen vammaisfoorumi Euroopan parlamentissa

5.12.2012 AjankohtaistaInhimillinen Eurooppa KannanototSirpa sanonut

Parlamentti täyttyi tänään yli 500 vammaisjärjestöjen edustajasta ympäri Eurooppaa. Koko päivän kestävässä konferenssissa pohdittiin sitä, miten YK:n vammaisia koskeva sopimus saadaan toteutettua nyt kun sen on jo ratifioinut 24 jäsenmaata ja loput kolme ovat parhaillaan sitä ratifioimassa. Myös EU on allekirjoittanut sopimuksen.

Olin itse mukana puhumassa iltapäivän sessiossa, jossa aiheena oli liikkumisenvapaus. Esteettömyys toteutuu edelleen huonosti Euroopan maissa esimerkiksi eri kulkuvälineissä, julkisissa rakennuksissa ja tietotekniikassa. Brysseliin saapuneet, pyörätuoleilla ja opaskoirilla matkustaneet seminaariosallistujat olivat kohdanneet monia haasteita ennen parlamentille pääsyä – eikä itse parlamenttikaan ole esteettömyyden edelläkävijä.

Nostin puheenvuorossani esille tällä hetkellä pöydällä olevia tärkeitä lainsäädäntöesityksiä, joilla on suuri merkitys vammaisten oikeuksien toteutumisen kannalta. Aiemmin tänä vuonna parlamentti käsitteli matkustajan oikeuksia, joihin huomioitiin erityisesti vammaisten matkustajan oikeudet esimerkiksi varausten tekemisen ja avun saamisen näkökulmista. Parlamentin sisämarkkinavaliokunnassa on menossa myös lainsäädäntöuudistus julkisia hankintoja koskevista säännöistä. Olen ehdottanut, että erityisesti vammaisten arkeen vaikuttavia yleishyödyllisia taloudellisia palveluja ei tulisi asettaa kilpailutuksen piiriin.

Tuoreena lainsäädäntöesityksenä tällä viikolla tuli komissiolta ehdotus, jossa julkisten nettisivujen esteettömyyttä parannetaan. Nykyisellään vain noin 10 prosenttia julkisten tahojen nettisivuista on täysin esteettömiä. Komission ehdotuksessa esitetään aiempaa parempaa harmonisointia nettisivujen teknisessä toteutuksessa.

Nämä kaikki uudistukset ja ehdotukset ovat tärkeitä. Niiden yläpuolelle halun kuitenkin vielä nostaa syrjinnän vastaisen direktiivin, joka on käsittelyssä Euroopan unionissa. Voimaantuleessaan se kieltäisi kaiken syrjinnän kaikilla elämän aloilla. Toistaiseksi EU:lla on syrjinnän kieltävää lainsäädäntöä ainoastaan siltä osin, mikä tapahtuu työelämässä tai koskee rotuun perustuvaa syrjintää.

Nämä horisontaaliseksi yhdenvertaisuusdirektiiviksikin kutsuttu laki olisi tärkeä saada läpi mahdollisimman pian. Se on kuitenkin toistaiseksi jumissa, kun jotkut jäsenvaltiot vastustavat sitä lisääntyvien kustannusten pelossa. Olen iloinen siitä, että Suomi tukee direktiiviä.

Koska yhdenvertaisuusdirektiivi ei näytä toteutuvan nopealla aikavälillä, osia siitä on alettu viemään eteepäin pienissä paloissa. Ensi keväänä komissio antaakin esityksen eurooppalaisesta esteettömyyslaista, joka tulee parantamaan vammaisten pääsyä tavaroihin ja palveluihin. Tämä on tärkeä askel kohti Eurooppaa, jossa perusoikeudet toteutuvat ikään, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, vakaumukseen tai vammaisuuteen katsomatta.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista