Kannanotot

Ajankohtaista

Eurooppa tarvitsee nyt pitkäjänteistä sijoittamista

27.8.2013 Ajankohtaista

Kokoomuksen europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen mukaan tulevaisuuden kasvun takaamiseksi tarvitaan uusia rahoitusvälineitä ja pitkäaikaista rahoitusta. Seuraavaksi  finanssimarkkinoita on kehitettävä nykyisestä lyhytnäköisyydestä kohti pitkäkestoisia investointeja. 

”Monet talous- ja finanssikriisin paljastamat puutteet finanssimarkkinoiden valvonnassa ja sääntelyssä on paljolti korjattu”, painottaa Pietikäinen.

”Löyhän sääntelyn ajoista on siirrytty järkevään valvontaan ja uusien, reilumpien pelisääntöjen aikaan. Pankkien omia pääomia on vahvistettu sekä mikro- että makrotasolla ja monia sääntelyn katvealueita on tukittu. Esimerkiksi ”pimeässä” tapahtuvaa kaupankäyntiä ja johdannaiskauppaa pusketaan uusilla säännöillä nyt valvotuille, avoimille markkinapaikoille.”

Euroopan komission keväällä julkaisemassa vihreässä kirjassa painotetaan aivan oikein sitä, että pitkäaikaisen rahoituksen toimivuus on kiinteä osa jo aloitettua talouden rakenneuudistusta ja pitkän aikavälin talouskasvun varmistamista.

”Miten Eurooppaan saadaan luotua sellaiset olosuhteet, jotka tukevat nykyistä enemmän suoraa pääomavetoista rahoitusta”, pohtii Pietikäinen. ”Täällä ollaan Yhdysvaltoihin verrattuna äärimmäisen riippuvaisia pankkien tarjoamasta rahoituksesta. Vaikka pankeilla on tulevaisuudessakin keskeinen rooli reaalitalouden rahoittajina, on erityisesti uusien, innovatiivisten yritysten tukemiseen ja rahoitukseen löydyttävä uusia kanavia.”

Pietikäisen mukaan uudistuksessa pitäisi kiinnittää huomiota erityisesti riskipääoman rooliin ja toimivuuteen Euroopassa, sekä uudenlaisten rahoitusinstrumenttien mahdollisuuksiin.

”Projektibondit ovat hyvä esimerkki uudenlaisista tukikeinoista, joilla nimenomaan Euroopan tasolla voidaan tukea laajamittaisia projekteja, joille on muutoin hankalaa löytää tarvittavat määrät yksityistä rahoitusta.”

”Ideaa voisi laajentaa myös uudenlaisiin rahoituskombinaatioihin esimerkiksi niin, että eri jäsenvaltioiden, unionin ja Euroopan investiontipankin rahoitusta voitaisiin yhdistää osaksi yksityistä riskipääomarahoitusta, jonka avulla sitten pystyttäisiin vivuttamaan tarvittavaa rahoitusta innovatiivisiin, korkeamman riskin projekteihin.”

 

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista