Kannanotot

Ajankohtaista

Euroopan unionin tulee terästää arktista vastuuta

17.3.2017 AjankohtaistaEkologinen Eurooppa Kannanotot

”Tarvitsemme jatkuvasti lisää tietoa arktisesta ja sen ekosysteemeistä. Halusin mietintöön kirjauksen, jossa parlamentti vaatii komissiota perustamaan EU:n arktisen tiedotuskeskuksen ja myöntämään sille riittävästi varoja.”

Pietikäinen korostaa myös erityisen arktisen ympäristövaikutusten arvioinnin tarvetta: ”Tarvitsemme kiireellisesti arktisen YVA:n mittavien luonnonvarojen hyödyntämiseen tähtäävien hankkeiden osalta. Hankkeiden vaikutusten arvioinnissa tulee käyttää pidempää aikaväliä, koska palautumiskyky alueella on merkittävästi hitaampi. Arktisessa YVA:ssa tulisi myös ottaa huomioon vaikutusten kerrannollisuus sekä alkuperäiskansojen oikeudet alueen käyttöön”.

”Mielestäni tämän tulisi myös tarkoittaa sitä, että EU:ssa voidaan hankkia vain sellaisia tuotteita ja palveluita, joita koskevat projektit ovat käyneet läpi tämän tarkemman vaikutustenarvioinnin.”

Arktisten ekosysteemien vaurioitumisella on usein kerrannollinen vaikutus: ”Esimerkiksi yli puolet maailman kosteikoista sijaitsee arktisilla alueilla ja näillä kosteikoilla on keskeinen merkitys veden puhdistamisen kannalta. Arktiset alueet ovat myös keskeisessä roolissa monien kalakantojen kestävyyden ja koko maapallon luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen osalta”.

Pietikäinen painottaa, että luonnon ja paikallisten elinkeinojen kannalta kestävissä ratkaisuissa piilee myös mahdollisuus nostaa alueen taloudellista roolia ekologisten innovatiivisten ratkaisujen kehittämisessä. Tärkeää on uuden informaatio- ja ympäristöteknologian ja niiden käytön mahdollistavien tietotekniikkayhteyksien parantaminen alueella.

Mietinnössä nostetaan vahvasti myös esille alkuperäiskansat ja näiden oikeus alueeseen ja sen käytöstä päättämiseen: ”alkuperäiskansojen ääni tulisi ottaa nykyistä paremmin huomioon niin Arktisen neuvoston toiminnassa kuin EU:ssa aluetta koskevissa keskusteluissa. Vaadin lisäksi mietintöön kirjauksen alkuperäiskansojen arktisesta edustuston perustamisesta Brysseliin ja EU-rahoitusta parantamaan osallistumismahdollisuuksia.”

”EU:n tulee olla vahva arktinen toimija, koska se on jäsenmaidensa kautta osa arktista aluetta ja vastuussa sen tulevaisuudesta. Arktisten alueiden sulaminen kiihdyttää väistämättä kilpailua alueen laajoista resursseista. Suomella on historiallinen mahdollisuus Arktisen neuvoston puheenjohtajana vaikuttaa siihen, että aluetta kehitetään rauhanomaisesti sen herkkää ympäristöä silmällä pitäen. Muuten vaarana on todellinen ’kilpailu pohjalle’ jos kukin arktisista resursseista kiinnostunut maa pyrkii varmistamaan oman osansa alueen luonnonvaroista”

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista