Kannanotot

Ajankohtaista

Euroopan unioni sääntelee ensimmäisenä maailmassa tekoälyä ja sen käyttöä

16.6.2023 Ajankohtaista

Euroopan parlamentti hyväksyi keskiviikkona oman kantansa EU:n tekoälysäädökseen, joka näyttää suuntaa teknologian kehitykselle ja tekoälyjärjestelmille koko maailmassa. Missään muualla maailmassa ei ole vielä säännelty tekoälyn käyttöä, joten Eurooppa tekee jälleen uraauurtavaa lainsäädäntöä.

Tekoälyn käyttö mahdollistaa monia asioita esimerkiksi terveydenhuollon ja liikenteen saralla – sen avulla voidaan kehittää parempaa terveysteknologiaa tai parantaa vaikkapa lääkkeiden jakelua, tai mahdollistaa parempaa joukkoliikennepalvelua kaikille. Hyödyistä huolimatta emme kuitenkaan saa unohtaa myöskään tekoälyn riskejä tai ongelmia.

Komissio julkisti ehdotuksensa tekoälysäädökseksi kaksi vuotta sitten. Lain tarkoitus on varmistaa, että tekoälyn käyttö Euroopassa tapahtuu eettisesti, kansalaisten oikeuksia kunnioittaen ja EU:n arvojen mukaisesti. Se tarkoittaa syrjimättömyyttä, yksityisyydensuojan huomiointia ja ihmisen valvomaa tekoälyä. Tämä on oikea lähestymistapa: teknologian mahdollisuudet pitää voida hyödyntää, mutta samalla puolustautua tekoälyn riskeiltä, jotka voivat kohdistua demokratiaan ja kansalaisvapauksiin. Erityisesti syrjimättömyyden periaate on tärkeä. Meidän pitää pitää huoli siitä, että tekoäly hyödyttää kaikkia eikä syrji tiettyjä ihmisryhmiä esimerkiksi sukupuolen, iän tai vammaisuuden perusteella.

Parlamentin kanta on oikealla tiellä. Se muun muassa kieltää biometrisen kasvojentunnistuksen, tunteiden tunnistusjärjestelmät, arkaluonteisiin ominaisuuksiin, kuten sukupuoleen, etniseen taustaan tai poliittiseen kantaan perustuvan luokittelun sekä ennakoivan poliisitoiminnan, eli rikosten ennustamisen profiloinnin, sijainnin tai aiemman käytön perusteella. Tekoälyn avulla sisältöä luovien järjestelmien pitää kertoa käyttäjille selvästi, kun sisältö on tekoälyn tuottamaa. Tämä koskee esimerkiksi viime kuukausina paljon puhuttaneet ChatGPT:n kaltaisia palveluja. Lisäksi parlamentti luokittelee esimerkiksi vaaleissa äänestäjiin vaikuttavat tekoälyjärjestelmät korkean riskin käytöksi. Parlamentti myös laajentaa tekoälyviraston roolia, jotta se pystyisi paremmin valvomaan tekoälysääntöjä Euroopanlaajuisesti.

Parlamentti kuitenkin myös vaalii tekoälyn mahdollisuuksia. Ehdotamme lakiin poikkeuksia tutkimukselle ja avoimen lähdekoodin tekoälykomponenteille. Lisäksi parlamentin kanta edistää julkishallinnon luomia kokeiluympäristöjä, joissa tekoälyjärjestelmää voidaan testata ennen sen laajempaa käyttöönottoa ja varmistua tekoälyn eettisestä käytöstä. Kansalaisille annettaisiin yleinen oikeus valittaa kansallisille viranomaisille sääntöjä rikkovista tekoälyjärjestelmistä. Kansalaisilla olisi myös oikeus saada selitys korkeariskisen tekoälyn päätöksistä, jotka vaikuttavat merkittävästi heidän perusoikeuksiinsa.

Tekoäly on alun perin ihmisten luoma, ja meidän täytyy pitää huoli siitä, että se myös pysyy ihmisten hallinnassa. Muunlaisen tekoälyn käytön täytyy olla rikollista.

Seuraavaksi parlamentti alkaa neuvotella EU-jäsenmaiden kanssa tekoälyasetuksen lopullisesta sisällöstä.

Teksti on osa kesäkuun uutiskirjettäni. Voit liittyä uutiskirjeen tilaajaksi täällä.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista