Kannanotot

Aidosti asiallasi

Euroopan unioni on edelläkävijä tekoälyn sääntelyssä

15.3.2024 Aidosti asiallasiAjankohtaistaGlobaali Eurooppa Kannanotot

Nyt se on virallista: maailman ensimmäisestä tekoälysääntelystä tulee todellisuutta, kun Euroopan parlamentti hyväksyi keskiviikkona EU:n tekoälysäädöksen. Parlamentti ja jäsenmaat saavuttivat säädöksestä sovun joulukuussa, ja nyt parlamentti antoi lopulliselle tekstille hyväksyntänsä.

EU-lainsäädäntö näyttää suuntaa teknologian kehitykselle ja tekoälyjärjestelmille koko maailmassa. Missään muualla maailmassa ei ole vielä säännelty tekoälyn käyttöä, joten Eurooppa tekee jälleen uraauurtavaa lainsäädäntöä ja toivon mukaan rohkaisee myös muuta maailmaa sääntelemään tekoälyä.

Tekoälyn käyttö mahdollistaa monia asioita esimerkiksi terveydenhuollon ja liikenteen saralla – sen avulla voidaan kehittää parempaa terveysteknologiaa tai parantaa vaikkapa lääkkeiden jakelua, tai mahdollistaa parempaa joukkoliikennepalvelua kaikille. Hyödyistä huolimatta emme kuitenkaan saa unohtaa myöskään tekoälyn riskejä tai ongelmia.

Komissio julkisti ehdotuksensa tekoälysäädökseksi kaksi vuotta sitten. Lain tarkoitus on varmistaa, että tekoälyn käyttö Euroopassa tapahtuu eettisesti, kansalaisten oikeuksia, demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja ympäristön kestävyyttä kunnioittaen sekä EU:n arvojen mukaisesti. Se tarkoittaa syrjimättömyyttä, yksityisyydensuojan huomiointia ja ihmisen valvomaa tekoälyä.

Tämä on oikea lähestymistapa: teknologian mahdollisuudet pitää voida hyödyntää, mutta samalla puolustautua tekoälyn riskeiltä, jotka voivat kohdistua demokratiaan ja kansalaisvapauksiin. Erityisesti syrjimättömyyden periaate on tärkeä. Meidän pitää pitää huoli siitä, että tekoäly hyödyttää kaikkia eikä syrji tiettyjä ihmisryhmiä esimerkiksi sukupuolen, iän, ihonvärin tai vammaisuuden perusteella.

Lainsäädännön täytyy myös varmistaa tekoälyjärjestelmien läpinäkyvyys ja se, että tekoälyn käyttäytyminen ja toiminta on loogista. Niin kutsuttu ”blackbox-tekoäly” on tekoälyn varjopuoli: sen toimintatapa ja mekanismin jäävät pimentoon käyttäjältä, eikä se ole hyväksyttävää. Myöskään manipuloitua tai keinotekoisesti tuotettua kuvaa, ääntä tai videota ei pidä voida levittää, jos sitä ei ole selkeästi merkitty tekoälyn tuottamaksi.

EU on oikealla tiellä: neuvottelujen tuloksena EU kieltää tietyt kansalaisten oikeuksia uhkaavat tekoälysovellukset, kuten biometriset luokittelujärjestelmät ja kasvontunnistustietokantojen tai sosiaalisten pisteytysjärjestelmien luomisen. Tunteita tunnistavat tekoälysovellukset tulevat kielletyksi kouluissa ja työpaikoilla. Lisäksi unioni asettaa velvotteita muille suurriskisille tekoälyjärjestelmille, koska ne voivat aiheuttaa merkittävää haittaa terveydelle, turvallisuudelle, perusoikeuksille, ympäristölle, demokratialle ja oikeusvaltion periaatteelle.

Tekoäly on alun perin ihmisten luoma, ja meidän täytyy pitää huoli siitä, että se myös pysyy ihmisten hallinnassa. Muunlaisen tekoälyn käytön täytyy olla rikollista. Toisaalta on hyvä, että EU myös samalla tukee yritysten tekoälyn käyttöä, kun se tehdään turvallisesti ja vastuullisesti.

Kuva: Igor Omilaev / Unsplash

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista