Kannanotot

Ajankohtaista

Euroopan kuurojen liiton haastattelussa: yhdenvertaisuuden toteutumiseksi tarvitaan positiivista syrjintää

15.3.2012 AjankohtaistaInhimillinen Eurooppa KannanototSirpa sanonutVideot ja Kuvat

Olin Euroopan kuurojen liiton (EUD) haastattelussa puhumassa kuurojen oikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta Euroopassa. Paljon on vielä tehtävää! Esimerkiksi viittomakielten asemassa eri jäsenmaissa on suuria eroja.

Katso video tästä linkistä

————————————————————————————–

Tiedote: Pietikäinen sai parlamentin tuen vaatimukselleen yhdenvertaisemmasta päätöksenteosta

Euroopan parlamentin enemmistö asettui tänään Strasbourgin täysistunnossa tukemaan Sirpa Pietikäisen mietintöä ”Naisista päättäjinä – laatua ja tasa-arvoa”. Kyseessä on Pietikäisen naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnassa valmisteleva mietintö sukupuolten yhdenvertaisuudesta päätöksenteossa.

“Parlamentin ja muiden EU-instituutioiden on hoidettava ensin oma tonttinsa, jotta tasa-arvopuhe on uskottavaa”, huomauttaa Pietikäinen. ”Naisten osuus poliittisessa päätöksenteossa ei ole viime vuosina enää kasvanut ja joissain päätöksentekoelimissä se on kääntynyt jopa laskuun. Äänestystulos osoittaa, että parlamentissa on poliittista tahtoa ryhtyä aktiivisiin toimiin yhdenvertaisuuden lisäämiseksi.”

Konkreettisina toimenpiteinä Pietikäinen vaatii tasa-arvoista edustusta jokaiselle parlamentin johtopaikalle, nais- ja miesehdokasta jokaisen jäsenvaltion komissaarikandidaatiksi sekä yhtä paljon molempien sukupuolten ehdokkaita muihin EU:n huippuvirkoihin. “Suomen tulee näyttää tässä mallia esittämällä komission ja ulkosuhdehallinnon johtopaikoille yhtä paljon naisia ja miehiä”, esittää Pietikäinen. “Omasta puolestani edistän asiaa toimittamalla raporttini presidentti Hermann Van Rompuylle ja esittämällä, että tasa-arvoasiat otetaan myös EU:n huippukokouksen asialistalle.”

Jäsenmaatasolla Pietikäinen korostaa puolueiden ja ehdokasasettelun merkitystä. “Lisäksi pitää huomioida usein sukupuoliriippuvaiset ilmiöt, kuten vaalirahan saatavuus, uralla eteneminen ja johtopaikkojen jakautuminen aloittain. Naisten ja miesten tehtäväkentät ovat selkeästi eriytyneet – naiset vastaavat usein hoivasta ja miehet resursseista.”

“Naisten ja miesten yhtäläinen edustus on paitsi tasa-arvo, myös laatukysymys. Mitä suuremmasta joukosta ihmisiä päättäjät valitaan, sen monipuolisempia ja parempia ovat lopputulokset”, toteaa Pietikäinen. “Tarvitaan niin sitovia kuin vapaaehtoisiakin toimenpiteitä tasa-arvoisen edustuksen varmistamiseksi.”

Mietintö lyhyesti: Tausta – naiset päättäjinä

Lisätietoja

Sirpa Pietikäinen, MEP +358 50 466 6222

Aino Valtanen, erityisavustaja +358 40 726 7531

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista