Kannanotot

Aidosti asiallasi

Euroopan komission hoivastrategia on askel eteenpäin, mutta siinä on myös puutteita

7.9.2022 Aidosti asiallasiAjankohtaistaBlogiInhimillinen Eurooppa Kannanotot

Euroopan komissio julkaisi tänään parlamentin pitkään vaatiman esityksensä Euroopan hoivastrategiasta sekä ehdotuksensa EU:n suositukseksi pitkäaikaishoivasta. Pakettiin kuuluu lisäksi suositusehdotus lasten hoivaan ja koulutukseen liittyvien Barcelonan tavoitteiden päivityksestä.

On syytä olla tyytyväinen jo siitä, että komissio on – Euroopan parlamentin vaatimuksesta – ottanut hoivan asiakseen ja julkaisee aiheesta EU:n laajuisen strategian. Se tunnustaa esityksessään hoiva-alan pahan resurssipulan, hankalat työolot ja hoivan laadun puutteet sekä epätasa-arvon eri EU-maiden välillä ja sisällä. Komission mukaan hyvälaatuista hoivaa ei ole, jos työolot eivät ole kunnossa ja sote-henkilökunta motivoitunutta ja hyvinvoivaa.

On askel eteenpäin, että EU-tasolla puhumme hoivasta yhdessä, ja että komissio esittää yhteisiä unioninlaajuisia toimia hoiva-alan tukemiseksi ja palvelujen parantamiseksi.

Erityisen hyvä asia on, että komissio on tehnyt esityksen pitkäaikaishoivan EU:n laajuisista suosituksista. Komission ehdotuksessa huomioidaan esimerkiksi yhteisölliseen hoivaan siirtyminen, hoivattavien ja hoitajien henkilökohtaisten tarpeiden huomioiminen entistä paremmin, ikäihmisystävälliset asuinympäristöt ja hoivattavien itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Mukana on paljon hyviä asioita. Kuitenkin kaikille EU-maille yhteisten mittareiden ja indikaattoreiden osalta esitys on melko puutteellinen, eikä se esitä juurikaan työkaluja hoivan laadun mittaamiseen yhteisesti EU-tasolla. Parlamentin tämänvuotisessa hoivaraportissa, jossa olin toinen pääneuvottelija tänä keväänä ja kesällä, vaadimme kunnianhimoisia yhteisiä mittareita hoivan laadulle.

Harmillista kyllä myös omaishoitajien tukeminen jää komission esityksessä heikoksi ja on itselleni esityksen suurin pettymys. Parlamentin hoivaraportissa vaadimme vahvempaa tukea omaishoitajille ja muun muassa heille omistettua omaishoitajaohjelmaa, jonka puitteissa voitaisiin muun muassa luoda omaishoitajuudelle yhteinen määritelmä Euroopan-laajuisesti. Parlamentti halusi reilusti lisää kunnianhimoa omaishoitajuuden tukemiseen, mutta sitä ei vielä tässä esityksessä näy. Työ eurooppalaisten omaishoitajien puolesta siis jatkuu edelleen.

Lisätietoa:

Lisätietoa komission tämänpäiväisestä esityksestä

Hoito- ja hoivastrategia kokonaisuudessaan ladattavissa täällä (englanniksi)

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista