Kannanotot

Ajankohtaista

EU:n uusimpaan sukupuolten tasa-arvon toimintasuunnitelmaan parlamentin kanta

11.3.2022 AjankohtaistaBlogiGlobaali Eurooppa KannanototInhimillinen Eurooppa Kannanotot

Hyväksyimme tällä viikolla täysistunnossa parlamentin kannan EU:n uusimpaan sukupuolten tasa-arvon toimintasuunnitelmaan (GAP III). Toimin tässä raportissa EPP-ryhmäni neuvottelijana. Raportissa pyydetään lisää tukea ja tasa-arvotoimille korvamerkittyjä varoja EU:n ulkopolitiikan rahankäytössä. 

Tämä on olennaisen tärkeää, koska EU:n tulee näyttää maailmalle esimerkkiä seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisessä. Samaten jäsenmaiden täytyy myös taata näiden oikeuksien toteutuminen omille kansalaisilleen. GAP III jatkaa aiempien ohjelmien GAP I ja II työtä, ja sen myötä 85 prosentissa uusista ohjelmista on jatkossa oltava sukupuolten tasa-arvo tärkeänä tavoitteena. Lisäksi viidessä prosentissa kaikista ohjelmista tasa-arvon on oltava päätavoite. GAP III -suunnitelma takaa, että jokaisessa EU:n kumppanimaassa toteutetaan vähintään yksi aloite, jonka päätavoite on sukupuolten tasa-arvo.

Parlamentti vaatii EU:ta osoittamaan 20 prosenttia kunkin maan virallisesta kehitysavusta ohjelmiin, joiden yhtenä päätavoitteena on sukupuolten tasa-arvo, ja edellyttää, ettei virallista kehitysapua käytetä hankkeisiin, jotka vahingoittaisivat tasa-arvosaavutuksia tai kääntäisivät niiden suunnan. Lisäksi mepit korostivat, että tarvitaan koordinoituja ja johdonmukaisia EU:n toimia, joissa tehdään tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden, kumppanimaiden hallitusten, monenvälisten kehityspankkien, kansalaisyhteiskunnan, yksityisen sektorin, ammattiliittojen ja muiden asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa sukupuolten tasa-arvon ja naisten vaikutusvallan lisäämisen tukemiseksi.

Kysyin keskustelussa myös komissaarilta, mitä komissio aikoo tehdä naisihmisoikeuspuolustajien haavoittuvan aseman parantamiseksi ja ihmisoikeuspuolustajien konkreettiseksi tukemiseksi, esimerkiksi väliaikaisia turvapaikkoja tarjoamalla niissä maissa, joissa on EU-edustusto. Puheenvuoroni voit katsoa täältä.

Lue lisää:

Puheenvuoroni keskustelussa

Hyväksytty teksti: Sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskeva kolmas EU:n toimintasuunnitelma

GAP III -ohjelma / Euroopan komissio

Teksti on osa maaliskuun uutiskirjettäni. Voit liittyä uutiskirjeen tilaajaksi täällä.

Kuva: Annie Spratt / Unsplash

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista