Kannanotot

Ajankohtaista

EU:lla rooli seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolustajana myös kolmansissa maissa

9.1.2012 AjankohtaistaInhimillinen Eurooppa KannanototSirpa sanonut

EU:n ulkopoliittinen edustaja Catherine Ashton vastasi kysymykseeni siitä, miten EU aikoo reagoida ihmisoikeusloukkauksiin Malesiassa. Seksuaalivähemmistöjen ilmaisunvapautta on maassa loukattu ja lisäksi siellä on suunnitteilla lakeja, joiden myötä homoseksuaalisuudesta saa lisärangaistuksia.

Seksuaalivähemmistöjen oikeudet EU-alueen ulkopuolella nousivat puheenaiheeksi myös tänään Suomessa, kun Yle uutisoi Suomen lähettävän seksuaalivähemmistöihin kuuluvia turvapaikan hakijoita yhä maihin, joissa heitä uhkaa jopa kuolemantuomio.

Euroopan unioni ja sen jäsenmaat eivät saa sulkea silmiään kolmansissa maissa tapahtuvilta seksuaalivähemmistöihin kohdistuviltä loukkauksilta. EU:n tulee käyttää vaikutusvaltaansa myös ulkosuhteissaan, jotta varmistetaan ihmisoikeuksien turvaaminen yhteistyömaissa. Lue Ashtonin antama vastaus Malesian tapauksessa.

 

Kirjallisesti vastattava kysymys E-011014/2011

komissiolle

työjärjestyksen 117 artikla

Michael Cashman (S&D), Ulrike Lunacek (Verts/ALE), Sophia in ’t Veld (ALDE), Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) ja Sirpa Pietikäinen (PPE)

Aihe:            VP/HR – Lesbojen, homojen, biseksuaalien ja transseksuaalien festivaalin kieltäminen poliisin toimesta sekä kaksoisrangaistavuus Malesiassa

Neljäs vuosittainen taide- ja performanssifestivaali Seksualiti Merdeka Festival, jonka teemoina ovat oikeus identiteettiin sekä itsemääräämisoikeus, oli suunniteltu pidettävän Kuala Lumpurissa 9.–13. marraskuuta 2011. Seksualiti Merdeka ‑festivaali on järjestetty vuosittain ilman välikohtauksia vuodesta 2008 alkaen. Sungai Besin kaupungin poliisi kielsi festivaalin kuitenkin 3. marraskuuta sillä perusteella, että se aiheuttaa uhan yleiselle järjestykselle rikoslain 298A pykälän mukaisesti. Päätöksen perustelemiseksi ei esitetty todisteita.

Lisäksi valtion viranomaiset Palangin ja Malaccan alueella ilmoittivat, että he muuttaisivat alueellisia islamilaisia lakeja siten, että homoseksuaalisia tekoja harjoittavia muslimeja rangaistaisiin sekä tehtäisiin mahdolliseksi määrätä kaksoistuomioita sekä vankeusrangaistuksia sekä maallisten että uskonnollisten lakien perusteella lesboille, homoille ja biseksuaaleille.

–     Ovatko korkea edustaja ja Euroopan ulkosuhdehallinto tietoisia tästä kehityksestä? Onko EUH ryhtynyt toistaiseksi mihinkään toimiin, erityisesti virallisten yhteydenottojen muodossa?

–     Kun otetaan huomioon, että asiakirja homo-, bi- ja transseksuaalisten henkilöiden kaikkien ihmisoikeuksien edistämiseksi ja suojaamiseksi pitää tärkeimpänä tavoitteena homoseksuaalisuuden rangaistavuuden poistamista, mihin toimiin EUH ryhtyy ehkäistäkseen kulttuuritapahtumien kieltämistä ”julkisen moraalin” perusteella, estääkseen homojen, lesbojen, bi- ja transseksuaalien kaksoisrangaistavuutta sekä kumotakseen voimassa olevia lakeja, joilla kriminalisoidaan seksuaalinen kanssakäyminen samaa sukupuolta olevien kanssa?

——————————————————————————————

Korkean edustajan, varapuheenjohtaja Ashtonin antama vastaus

(6.1.2012)

Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) on tietoinen tapauksesta. Korkea edustaja/varapuheenjohtaja ja EUH seuraavat tiiviisti Malesian ihmisoikeustilannetta. Ne eivät epäröi puuttua asiaan, jos tilanne sitä vaatii.

EUH ei ole ryhtynyt virallisiin toimiin tämän yksittäistapauksen johdosta. EU:n valtuuskunta otti kuitenkin marraskuussa 2011 esiin Seksualiti Merdekaa koskevan kysymyksen Malesian ulkoministeriön kanssa ja viittasi Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston kesäkuussa 2011 hyväksymään päätöslauselmaan ihmisoikeuksista, seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä.

Malesia ja EU käynnistivät vuonna 2011 vuoropuhelun ihmisoikeuksista paikallisella tasolla.

Niiden välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus, joka on määrä parafoida vuonna 2012, sisältää määräyksiä, jotka velvoittavat sopimuspuolia kunnioittamaan perusoikeuksia. Jos tällaisten kulttuuritapahtumien kielto tai homo-, bi- ja transseksuaaleihin kohdistuva syrjintä osoittautuu systemaattiseksi, EUH ottaa asian esiin asiaankuuluvalla tavalla.

EUH:n tietojen mukaan Malakan ja Pahangin osavaltioiden säädöksiä ei vielä ole kirjattu Malesian sharia-lakiin.

 

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista