Kannanotot

Aidosti asiallasi

EU:n tasa-arvoelindirektiivistä sopu – Syrjintää kokeneet saavat jatkossa EU:ssa parempaa ja tasa-arvoisempaa suojelua

12.12.2023 Aidosti asiallasiAjankohtaistaBlogiInhimillinen Eurooppa Kannanotot

Euroopan parlamentti ja EU-jäsenmaat ovat tänään löytäneet sovun neuvotteluissaan EU:n tasa-arvoelinten minimistandardeja koskevasta direktiivistä. Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen on toiminut direktiivin toisena pääneuvottelijana Euroopan parlamentissa.

Sopu tarkoittaa, että kansalliset tasa-arvoelimet, jotka auttavat ja puolustavat syrjintää kokeneita ihmisiä jokaisessa EU-maassa, pystyvät aiempaa vahvemmin toimimaan syrjintää kokeneiden hyväksi. Suomessa tätä tehtävää hoitavat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaltuutettu.

Konkreettisesti Suomessa lainsäädäntö vaikuttaa esimerkiksi siihen, millaisiin toimiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaltuutetut voivat ryhtyä, kun syrjintää kokenut ihminen ottaa heihin yhteyttä, tai kun ne itse havaitsevat yhteiskunnassa syrjiviä käytäntöjä ja rakenteita.

Direktiivin asettamat vaatimukset tasa-arvoelinten toimintaedellytysten parantamiseksi on sisällytettävä jokaisen EU-maan lainsäädäntöön vuoden 2026 alkuun mennessä.

Olen iloinen neuvotteluissa saavutetusta sovusta. Se tarkoittaa, että jokaisessa EU-maassa on varmistettava tasa-arvoelinten ehdoton itsenäisyys poliittisesta ja muusta ulkoisesta vaikuttamisesta, taattava elimille tarpeeksi kattavat resurssit, jotta ne voivat tehdä työnsä, ja antaa niille oikeuksia toimia syrjintätapausten oikeuskäsittelyissä uhrin apuna.

Parlamentti onnistui neuvotteluissa sisällyttämään direktiiviin myös komission ehdotusta tarkemman tavan määritellä sovittelumenettely, joka on jatkossa taattava uhreille jokaisessa EU-maassa mahdollisena tapana saada oikeutta.

Tiedämme, että moni syrjintää kokenut ei halua edetä asiansa kanssa oikeusprosessiin asti ja saattaa näin ollen jäädä vaille oikeutta. Siksi on todella tärkeää, että jokaisessa EU-maassa on olemassa tehokas matalan kynnyksen keino, jota kautta asialle saadaan uhrin oikeuksia tukeva päätös ilman, että asia on vietävä oikeuteen.

Tasa-arvoelindirektiivi on tärkeä siksi, että saamme käytännössä laitettua toimeen EU:n syrjinnänvastaista lainsäädäntöä.

Esimerkiksi vuosi sitten hyväksytty palkka-avoimuusdirektiivi ei todellisuudessa toimi, ellei meillä ole tasa-arvoelinten kaltaisia vahvoja toimijoita, jotka aktiivisesti havainnoivat syrjiviä rakenteita ja vaativat oikeutta syrjintää kokeneille. Tämän lainsäädännön ansiosta voimme suojella kaikkia EU-maiden asukkaita paremmin syrjinnältä.

Saavutettu sopu direktiivistä siirtyy seuraavaksi parlamentin ja neuvoston hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2024.

 

Kuva: Euroopan parlamentti

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista