Kannanotot

Ajankohtaista

EU vaatii avoimempaa tiedonantoa kaivannais- ja metsäyrityksiltä

10.4.2013 AjankohtaistaGlobaali Eurooppa KannanototSirpa sanonut

 

Parlamentti ja jäsenvaltiot pääsivät eilen sopuun kaivannais- ja metsäyritysten raportointivelvoitteiden sisällöstä. Siinä suuremmille yrityksille asetetaan maakohtaisen raportoinnin velvoite, jossa niiden tulee vuosittain ilmoittaa tilinpäätöksen yhteydessä eri maiden hallituksille suoritetut maksut sekä muut rahavirrat projektikohtaisesti.

Olen ollut mukana neuvotteluissa talousvaliokunnan edustajana. Eilisissä neuvotteluissa komission puolelta paikalla sopimusta sinetöimässä oli myös sisämarkkinoista vastaava komissaari Michael Barnier. Laki tarvitsee vielä voimaan tullakseen parlamentin virallisen hyväksynnän, jota kaavaillaan kesäkuulle.

Viime syksynä alkaneissa neuvotteluissa suurimmiksi kiistakysymyksiksi muodostuivat poikkeusmahdollisuudet sekä velvoitteen laajuus. Parlamentin tinkimätön vaatimus oli, että tekstiin ei jätettäisi porsaanreikiä, jotka vesittäisivät hyvät aikomukset. Alkuperäisessä lakiehdotuksessa nimittäin esitettiin, että yritykset voivat jättää raportoimatta, mikäli jonkin valtion rikoslaissa kyseisten tietojen antaminen on kielletty. Neuvottelujen aikana osoitimme, ettei tällaista lainsäädäntöä ole missään maassa ja porsaanreiän jättäminen vain kannustaisi lain luomiseen.

Parlamentti ajoi linjaa, jossa velvoite olisi asetettu koskemaan kaivannais- ja metsäteollisuuden lisäksi myös pankki-, viestintä- ja rakennusaloja. Rahavirtojen läpinäkyvyysongelmat ovat erityisen suuret luonnonvaroiltaan rikkaissa maissa toimivien kaivos- ja metsäyhtiöiden kohdalla, mutta ongelmia esiintyy myös muilla sektoreilla. Osana kompromissia näiden nimenomaisten alojen maininta jätettiin pois. Tekstiin jäi sen sijaan yleisempi toteamus raportointivelvoitteen laajentamisesta tulevaisuudessa.

 

Tässä linkki komissaari Michael Barnierin tiedotteeseen neuvottelujen lopputuloksesta: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-323_en.htm?locale=en.

 

Tästä linkistä pääset asiaa aiemmin käsitelleeseen tiedotteeseeni: http://www.sirpapietikainen.net/2012/06/tiedote-pietikainen-vaatii-yrityksilta-avoimempaa-raportointia-maakohtaisista-toiminnoista/

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista