Kannanotot

Ajankohtaista

EU turvaa rikoksen uhrien oikeudet

14.9.2012 AjankohtaistaInhimillinen Eurooppa KannanototSirpa sanonut

Tällä viikolla Euroopan parlamentti hyväksyi merkittävän, eurooppalaisten perusoikeuksia turvaavan lain. Sen myötä jäsenmaihin luodaan vähimmäisturva kaikille rikoksen uhriksi joutuneille.

Käytännössä uusi laki turvaa monen matkustajan oikeudet rikostapausten sattuessa kohdalle. Se nimittäin edellyttää, että rikoksen uhrille on turvattava tarvittavat tulkkauspalvelut, jotta tämä tulee ymmärretyksi. Myös oikeusapu ja muut tukipalvelut ovat uhrin saatavilla riippumatta siitä, missä jäsenmaassa hän on.

Lakiuudistus antaa erityisturvan tietyille ryhmille, kuten naisille ja lapsille, jotka ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. Lasten kohdalla korostetaan yksityisyyden suojaa, kieltäen esimerkiksi uhrien kuvien käyttö mediassa. Väkivaltaa kohdanneita naisia sen sijaan suojellaan rajoittamalla kontaktia uhrin ja rikoksentekijän välillä.

 

Myös muin perustein on mahdollisuus saada erityissuojelua – jokaisen tapauksen kohdalla tästä tarpeesta päätetään erikseen.

Olen erittäin tyytyväinen siitä, että unionissa tehdään konkreettisia toimenpiteitä perusoikeuksien turvaamiseksi. Pari vuotta sitten voimaan tullut EU:n perusoikeuskirja turvaa kansalaisten oikeudet siltä osin, kun sovelletaan EU-oikeutta, mutta sen ulkopuolista perusoikeusturvaa ei vielä ole onnistuttu luomaan. Hyvät eväät sille tarjoaisi kaiken syrjinnän kieltävä yhdenvertaisuusdirektiivi, joka on valmisteilla, mutta jonka voimaantuloa jotkut jäsenvaltioista vastustavat siitä mahdollisesti koituvien kustannusten vuoksi. Tämän direktiivin hyväksyminen olisikin tärkeä seuraava askel kohti unionia, jossa jokaisen kansalaiset perusoikeudet on turvattu.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista